فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

اتاق اصناف مشترك شیروان

هر وقت احساس کردی در اوج قدرتی به حباب فکر کن.

اتاق اصناف مشترك شیروان

مهدی باقری شیروان
اتاق اصناف مشترك شیروان هر وقت احساس کردی در اوج قدرتی به حباب فکر کن.

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

مراحل صدور پروانه کسب

ثبت نام پروانه کسبتاريخ : سه شنبه یکم مهر 1393 | 10:22 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

منشور اخلاقی اصناف شیروان

منشور اخلاقی اصناف شیروان :

در شهر دارالمصلین ما اصناف  شیروان در مسیر بارگاه ملکوتی ثامن الححج(ع) اصول اسلامی وارزشهای اخلاقی زیرراباور داشته وبرای تحقق ونهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد در این راستا هر فرد صنفی خود راملزم میداند:
رعایت قانون:قوانین ومقررات جاری جامعه را رعایت نموده وضمن همکاری با نهادها وارگانهای دولتی ودر راستای رعایت قانون وصیانت وپاسداری از امنیت جامعه ومنافع ملی کشور از هیچ کوششی فروگذار ننماید.
رضایت مشتری:بااین باورکه مشتریان سرمایه های اصلی ومایه حیات صنوف هستند اصل جلب رضایت مشتری را به عنوان مهمترین عامل موفقیت در هر حرفه ای رعایت کند.

صداقت:در ارائه هر گونه کالا وخدمات به مشتری  اصل مهم صداقت را رعایت نموده ومحصول ارائه شده را براساس واقعیت موجود وبه دور ازتبلیغات کذب به مشتری ارائه نماید.
رعایت عدل وانصاف:در محاسبه قیمت تمام شده رعایت عدل وانصاف را نموده وبا رعایت سود منصفانه کالا وخدمات را به مشتری عرضه نماید.
تکریم مقام والای انسانی:با آگاهی از ضرورت تکریم مقام والای انسانی برخورد صحیح و دوستانه ورعایت ادب واحترام را در هر شرایط و موقعیت برای مشتری اعمال نماید.
ارائه کالا در کوتاهترین زمان: حتی الامکان نسبت به ارائه کالا وخدمات مشتری در کوتاهترین زمان ممکن اقدام واز اتلاف دقت جلوگیری نماید.
رقابت سالم: در قبال کاری خودبا اعتقادبه ضرورت ایجاد فضای کسب وکار فعال و رقابت سالم از بکارگیری شیوه های غیر حرفه ای وغیر اخلاقی در تعامل با آنان اجتناب نماید.
مقررات ایمنی وبهداشتی را به منظور حفظ سلامت خود ودیگران در محیط کار از طریق تعامل وهمکاری مستمر با مسئولین ذیربط رعایت نماید.

از هرگونه ترویز ونیرنگ در معاملات :شامل قاچاق کالا گران فروشی واحتکار اجناس که باعث ایجاد خدشه در انجام معامله میشود پرهیزنماید.امید است با رعایت اصول فوق بخصوص اصل انصاف ودر نظرگرفتن رضایت خداوند متعال در همه کارها مصداق واقعی کاسب حبیب خدا گردیم

اتاق اصناف شهرستان شیروان.

 صفحه اول روزنامه های کشور

ارسال انتقادات و پیشنهادات به سامانه

30009900330025تاريخ : پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 | 7:58 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

نرخ های مصوب کمیسیون نظارت شهرستان دلفان

نرخ خدمات رایانه ای مصوب کمیسیون نظارت شهرستان دلفان سال 1393

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه ششم آذر 1393 | 7:41 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

آيين نامه اجرايي تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفي

برگرفته از ماده 72 قانون اصلاح قانون نظام صنفي و 
آيين نامه اجرايي تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفي

 

الف- خريداران و مصرف كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي مي توانند شكايت يا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع قانون نظام صنفي به  اتحاديه هاي ذيربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند .

ب- اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه اي با دعوت از شاكي و مشتكي عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند. 

 ج- كميسيون مي‌تواند درموارد ضروري نظر مجمع را درخصوص شكايات واصله از طريق اتحاديه مربوطه استفسار نمايد.

د- كميسيون مي‌تواند جهت احراز حقيقت امر و كشف واقع و صدور نظريه موجه و همچنين تشخيص و انطباق شكايت مطروحه با شرح وظايف خود و نهايتاً جلوگيري از تداخل در امور مراجع قضايي از وجود مشاور و متخصص مربوطه استفاده نمايد.

*****

 ماده 72 قانون اصلاح قانون نظام صنفي (مصوب 1392/6/12)- خريداران و مصرف ­كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) اين قانون مي­توانند شكايت يا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه ­هاي ذي­ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.

اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان­ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان­ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه ­اي با دعوت از شاكي و مشتكي ­عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند.

تبصره 1 ـ صدور رأي در مورد تخلفات موضوع اين قانون به غير از مواردي كه در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي ­عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظر خواهي در مورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي­شود.

تبصره 2 ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گران­فروشي)، 58 (كم فروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتكار) و 63 ( عدم اجراي ضوابط قيمت­ گذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از سه ميليون(3/000/000) ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي ­عنه انجام خواهد شد.

مبناي مذكور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

درصورت تجديدنظر خواهي هر يك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي كننده به همان پرونده باشند.

جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي­باشد.

تبصره 3ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي­گيرد.

تبصره 4 ـ در مورد تخلفات تبصره (2) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.

تبصره 5 ـ در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده­دار خواهد شد.

تبصره 6ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي­باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.

تبصره 7ـ درآمدهاي ناشي از جريمه ­هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي­شود و معادل آن در بودجه ­هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (44) اين قانون به طور مساوي در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي­گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.

تبصره 8ـ هر يك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي­توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.

ماده 72 مكرر (مصوب1392/6/12 دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه ­ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان­ها، شركت­هاي دولتي، ساير دستگاهها و شركت­هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان­هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.

ماده 73- از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمههاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو ميگردد.

ماده 74- ميزان جريمه ­هاي نقدي تعيين شده در اين قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 7:11 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

(استفاده از صندوق مكانيزه فروش (P.O.S)و دستگاه توزين ديجيتالي توسط افراد صنفي )

آيين نامه اجرايي ماده 71 قانون نظام صنفي

(استفاده از صندوق مكانيزه فروش (P.O.S)و دستگاه توزين ديجيتالي توسط افراد صنفي )

 

ماده 1- به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستند سازي فعاليت هاي اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده كالا و يا ارايه دهنده خدمت، مكلفند به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (pos) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هردو براي فروش كالا يا ارايه خدمت طبق ضوابط و مقررات اين آيين نامه استفاده نمايند.

ماده 2- صندوق هاي فروش ( يا نرم افزارهاي تهيه شده به اين منظور) مخصوص واحدهاي صنفي ارايه دهنده كالا يا خدمات، بايد حد اقل داراي توانايي هاي زير باشند :

1- نام و نشاني واحد صنفي و تاريخ صدور در قبض ( يا فاكتور) مخصوص مشتري درج شود.

2- مشخصات كامل كالاي فروخته شده در قبض مخصوص مشتري درج شود ( شامل نام كالا، قيمت واحد و كل، وزن يا حجم يا متراژ يا .... و همچنين مشخصات كيفي مانند درجه يك يا درجه دو يا درجه سه)

3- مشخصات كامل خدمت ارايه شده به مشتري در قبض درج شود.

4- در قبض مخصوص مشتري تلفن رسيدگي به شكايات درج شود.

5- دستگاه يا برنامه نرم افزاري تهيه شده بايد به گونه اي باشد كه مامور فروش يا فرد صنفي به هيچ وجه توانايي دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.

6- توانايي گزارش دهي را داشته باشد.

7- قابليت نصب نرم افزارهاي مورد نظر وزارت بازرگاني را داشته باشد..

ماده 3- دستگاه هاي توزين ديجيتالي بايد داراي مشخصات زير باشد:

1- حساسيت دستگاه ( حداقل وزني كه قابل اندازه گيري است ) مشخص شده و در معرض ديد مشتري باشد.

تبصره – واحدهاي صنفي موظفند از دستگاه هاي توزيني استفاده نمايند كه حسب نوع فعاليت حساسيت مورد نياز را دارا باشد.

2- قيمت واحد كالا، وزن كالا و كل قيمت، محاسبه و در معرض ديد مشتري قرار گيرد.

تبصره 1- اعلام قيمت واحد كالا توسط دستگاه توزين ديجيتالي به هيچ وجه جايگزين اتيكت نيست.

تبصره 2- اعلام قيمت واحد كالا و قيمت كل به هيچ وجه جايگزين صدور فاكتور نيست.( در صورتي كه دستگاه توانايي صدور قبض كتبي را داشته باشد مطابق ماده 6 اين آيين نامه اقدام خواهد شد.)

3- دستگاه توزين ديجيتالي مورد استفاده در داد و ستد عمومي مشمول استاندارد اجباري بوده و بايد با استاندارد ملي شماره 6589 مطابقت داشته باشند.

ماده 4-

الف – كليه واحدهاي صنفي ذيل در سراسر كشور مكلف به استفاده از صندوق هاي مكاينزه فروش هستند.

تبصره 1 - حداكثر 10 درصد واحدهاي صنفي از نوع درجه 3 ، در مراكز استانها با پيشنهاد اتحاديه مربوطه و تائيد مجمع امور صنفي  پس از تصويب كميسيون نظارت مركز استان به مدت 2 سال از شمول اين ماده قانوني معاف هستند.

تبصره 2- حداكثر 30 درصد واحدهاي صنفي از نوع درجه 3 ، در مراكز استانها با پيشنهاد اتحاديه مربوطه و تائيد مجمع امور صنفي  پس از تصويب كميسيون نظارت مركز استان به مدت 2 سال از شمول اين ماده قانوني معاف هستند.

ب – كليه واحدهاي صنفي در سراسر كشور كه نياز به توزين دارند مكلف به استفاده از دستگاه ترازو ديجيتال هستند.

بصره 1 - حداكثر 10 درصد واحدهاي صنفي از نوع درجه 3 ، در مراكز استانها با پيشنهاد اتحاديه مربوطه و تائيد مجمع امور صنفي  پس از تصويب كميسيون نظارت مركز استان به مدت 3 سال از شمول اين ماده قانوني معاف هستند.

تبصره 2- حداكثر 30 درصد واحدهاي صنفي از نوع درجه 3 ، در مراكز استانها با پيشنهاد اتحاديه مربوطه و تائيد مجمع امور صنفي  پس از تصويب كميسيون نظارت مركز استان به مدت 3 سال از شمول اين ماده قانوني معاف هستند.

 ماده 5 – مسووليت نظات بر عملكرد، آزمون و پلمب دستگاه هاي توزين ديجيتالي به عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشد.

تبصره 1- در صورت درخواست موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران و به منظور نظارت بر عملكرد دستگاه ها، سازمان بازرگاني استانها و مجامع امور صنفي موظفند با موسسه مذكور همكاري نمايند.

تبصره 2 – در صورت درخواست سازمان بازرگاني استانها و مجامع امور صنفي، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف به همكاري لازم با سازمان بازرگاني استانها و مجامع امور صنفي مي باشد.

تبصره 3 – در صورت تخلف واحدهاي صنفي مبني بر دستكاري و يا خارج نمودن صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه هاي توزين ديجيتالي از پلمب، طبق مقررات فصل هشتم ق.ن.ص. با واحدهاي متخلف برخورد مي گردد.

ماده 6- قبوض دريافتي از افراد صنفي كه از طريق دستگاه توزين ديجيتالي ويا صندوق مكانيزه فروش صادر مي شود. به منزله صدور فاكتور توسط فروشنده كالا و يا ارايه دهنده خدمت تلقي مي گردد.

تبصره – در صورت فروش كالا و يا ارايه خدمات بيش از مبلغ 10,000,000 ريال افراد صنفي موظفند علاوه بر ارايه قبض يا فيش موضوع ماده 6 اين آيين نامه نسبت به صدور فاكتور فروش نيز اقدام نمايند.

ماده 7- واحدهاي صنفي استفاده كننده از صندوق هاي مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي در صورت تشخيص بازرسين و يا ناظران ماده 72 قانون نظام صنفي و يا به محض اطلاع از وجود نواقصي در دستگاه هاي خود موظفند بلافاصله نسبت به رفع نقص آن اقدام نمايند و تا زمان رفع عيب دستگاه مي بايست نسبت به صدور فاكتور جهت كليه مشتريان خود اقدام نمايند.

ماده8- فروش كالا و يا ارايه خدمت توسط واحدهاي مزبور بدون استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي به عنوان تخلف صنفي تلقي و براساس مفاد تبصره 2 ماده 71 قانون نظام صنفي با واحد صنفي برخورد خواهد شد.

ماده 9- مجامع امور صنفي با همكاري اتحاديه هاي صنفي مربوط مكلف به اطلاع رساني دقيق آموزش صنوف و ايجاد تسهيلات لازم جهت خريد دستگاه هاي صندوق مكانيزه فروش و يا توزين ديجيتالي افراد صنفي مي باشد.

ماده 10 - اتحاديه هاي مربوطه مكلفند آمار واحد هاي صنفي  تجهيز شده به صندوق مكانيزه فروش و ترازوي ديجيتال را مستمرا در سايت درج نمايند.

ماده 11- سازمان بازرگاني استانها موظفند گزارش عملكرد اجراي آيين نامه مزبور را هر سه ماه يكبار به معاونت توسعه بازرگاني داخلي اعلام نمايند.

ماده 12- اين آيين نامه در 12 ماده و 11تبصره و در اجراي تبصره يك ماده 71 قانون نظام صنفي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني رسيد و جايگزين آيين نامه مصوب 25/1/1386 گرديد.تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 9:35 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحادیه‌های صنفی

 ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب توسط اتحادیه‌های صنفی 

 

 تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی

ماده 1: هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هر گونه تعهد ، اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید .

ماده 2: اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید .

تبصره 1: اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات ، نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام نماید . عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه ، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدرک لازم و با رعایت ضوابط ، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند .

همچنین دریافت کننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند .

تبصره 2- چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی اعلام کند تا در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد. می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوطه اعلام کند .

تبصره 3- در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع ، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کند کمیسون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلان دارد نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض ، نقص کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا است .

ماده 3 : شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب :‌

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور .

2. ارایه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارایه قرار دادهای منعقد فی مابین متقاضی پروانه کسب باادرات و سازمان های دولتی ، نهادها، شهرداریها ، شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی ، شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها .

تبصره : دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن .

3. گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن (وفق بند 6 ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای (ج) ، (د) ، (ی) ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون مزبور ) .

 تبصره : حداقل سن جهت خانمها به منظور دریافت پروانه کسب هیجده سال می‌باشد .

4. ارایه گواهی عدم سوء پیشینه .

5. ارایه آخرین مدرک تحصیلی با حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدایی یا سواد خواندن و نوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا می باشد(.

6. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

7. ارایه پایان کار تجاری ، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یاپروانه ساختمانی تجاری ، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا ارائه گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب .

تبصره : برای دارندگان اجاره نامه ها یا اسناد عادی هر گونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری کفایت می‌نماید .

8. ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی بهداشتی و آرایشی می باشند .

9. ارایه هر گونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی.

10. مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آیین نامه مربوطه .

تبصره : اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد ، حضور یک نفر شاغل دارنده تخصص و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است .

11. موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتطامی .

12. عکس جدید 12 قطعه .

13. فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ در مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه .

تبصره :‌صدور پروانه کسب برای افراد حقیقی و یا حقوقی با ارائه وکالت نامه ممنوع می باشد .

ماده 4: برای اشخاص حقوقی (شرکت ها ) و مشارکت های مدنی ، یک پروانه کسب بنام شرکت با ذکر نام مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده و یا احدی از شرکاء در مشارکت های مدنی (که توسط سایر شرکاء کتباً معرفی و امضای آنان توسط دفتر خانه استاد رسمی گواهی شده باشد ) در صورت احراز سایر شرایط صادر می‌گردد .

تبصره 1- چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی فی‌مابین شرکاء اعم از حقیقی به عهده مراجع ذیصلاح قضایی می باشد .

تبصره 2: در صورتی که شرکت مزبور بخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید ، برای مکان های دیگر ضمن دریافت پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی شده توسط مدیر عامل و یا احدی از شرکاء (که توسط شرکاء کتباً معرفی و امضای ان توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد ) با رعایت سایر مقررات مربوط تا سقف تعدادی که کمیسیون نظارت هر شهر تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد .

تبصره 3- در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه یک پروانه کسب به نام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی آن شرکت به معرفی مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی در سایر نقاط برای افرادی که مدیر عامل کتباً معرفی می نمایند با رعایت مفاد تبصره 2 همین ماده ضمن صدور پروانه کسب .‌کارت مباشرت صادر خواهد گردید .

ماده 5: خرید و فروش پروانه کسب ممنوع می باشد در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد واحد صنفی و پروانه خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد اتحادیه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات پروانه کسب متقاضی را باطل و بدون در نظر گرفتن حدود صنفی و سقف پذیرش و سایر شرایط خاص آن شغل پروانه جدیدی بنام فرد معرفی شده صادر می کند .

ماده 6: واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده و یا مزاحم نقل مکان داده می شوند همچنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند ، حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدیدی قرار گیرند .

ماده 7: برای صنوفی که طبق تصویب هیأت عالی نظارت رعایت حدود صنفی (فاصله مکانی ) الزامی است اتحادیه های صنفی هنگام صدور پروانه کسب موظف به رعایت آن ، پس از تصویب متراژ آن در کمیسیون نظارت خواهند بود .

تبصره : توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلااثر می‌باشد .

ماده 8- اتحادیه موظف است فقط برای کسانی که پروانه کسب آنها صادر شده است کارت عضویت در اتحادیه صادر نماید صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است .

تبصره : صدور و تمدید کارت عضویت در اتحادیه مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه می باشد .

ماده 9- کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند در صورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کنندگان مبادرت ورزند ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود .

ماده 10- اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس ، بهره برداری یا اشتغال از وزارت خانه ها ، موسسات سازمان ها یا شرکت های دولتی ، سایر دستگاههای دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند چنانچه به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند ، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود .

ماده 11- اتحادیه موظف است هر سه ماهه گزارش کتبی در مورد متقاضیان دریافت پروانه کسب و رد یا قبول صدور پروانه کسب جهت آنان را به مجمع امور صنفی مربوطه برای تسلیم به کمیسیون نظارت ارسال نماید .

ماده 12- اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی با ارایه گواهی تشکیل پرونده و یا هر یک از اوراق پرداخت مالیات ، ‌عوارض کسب و پیشه شهرداری و برای مالیات های قطعی نشده ارایه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط و همچنین ارایه تأییدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می باشند اقدام نمایند .

تبصره : کلیه دستگاههای که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است .

ماده 13- عضویت فرد صنفی در شرکت های تعاونی صنفی منوط به داشتن پروانه کسب معتبر در اتحادیه مربوطه می باشند .

ماده 14- تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این‌ آیین نامه می‌باشد .

ماده 15- در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه کسب بلامانع خواهد باشد .

ماده 16- در صورتی که مورد و یا مواردی از شرایط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب برابر اعلام مراجع ذیصلاح اسقاط گردد ، اتحادیه مربوطه مکلف است نسبت به ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب براساس بند ه - ماده 30 ق.ن.ص اقدام نماید .

ماده 17- در صورت فوت صاحب پروانه کسب حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند در صورت دارا بودن شروط فردی می توانند ظرف دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره 1- چنانچه کلیه ورثه متوفی صغیر باشند اتحادیه می تواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولی قهری و در غیاب ولی بنام قیم قانونی با اخذ نظر مساعدت اداره امور سرپرستی صادر نماید .

تبصره 2- در صورتی که نماینده قانونی یا قیم فاقد صلاحیت فنی برای شغل مورد درخواست باشد حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است .

تبصره 3- در صورتی که تعدادی از ورثه ، صغیر و تعدادی کبیر باشند صدور پروانه کسب بنام نماینده قانونی (قیم ) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر نیز خواهد بود.

تبصره 4- در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود ، قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کنند .

ماده 18: صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج در ماده 3 این آیین نامه نمایند .

تبصره 1- صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامنا کلیه مسئولیت هایی که قانونا به عهده صاحب پروانه کسب می باشد را بر عهده خواهند داشت .

تبصره 2- صاحب پروانه کسب می تواند در هر موقع که مقتضی باشد نسبت به عزل و یا تغییر مباشر اقدام نماید .

تبصره 3- صدور کارت مباشرت مستلزم انعقاد قرار دادی بین فرد صنفی و مباشر می‌باشد و یک نسخه از قرار داد مذکور در پرونده فرد ضبط خواهد شد .

ماده 19- برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است یا فاقد اتحادیه هستند پروانه کسب از طریق اتحادیه همگن بنا به پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت صادر خواهد شد .

ماده 20- در شهرستانهایی که برخی از اتحادیه ها به علت نداشتن امکانات و توانایی های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شود به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور صنفی واگذار می گردد . در صورت رفع مشکل بنا به پیشنهاد همان اتحادیه قرار خواهد گرفت.

ماده 21- دبیر خانه هیات عالی نظارت به منظور یکنواختی پروانه های کسب و کارتهای مباشرت و عضویت در اتحادیه ها نسبت به تهیه الگوی آنها اقدام نموده و نمونه آن را پس از تصویب رئیس هیات عالی نظارت به کمیسیون های نظارت جهت اجرا در سازمان های صنفی ابلاغ نمایند .

ماده 22- کمیسیونهای نظارت مکلفند جهت هر یک از اتحادیه های صنفی پس از کسب نظر از اتحادیه های مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط موارد زیر راتصویب نموده و علاوه بر ضوابط صدور پروانه کسب جهت اجرا به آن اتحادیه ابلاغ نمایند .

1. تعیین رسته هایی که در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه کسب است بر حسب تولید ، توزیع و یا خدماتی که عرضه می نمایند .

2. ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه کسب که بر حسب موقعیت اتحادیه های صنفی ضرورت داشته باشد .

3. تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی که هیأت عالی نظارت برقراری حدود صنفی آنها را ضروری تشخیص داده است .

ماده 23: این‌ آئین نامه در 23 ماده و 21 تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 8/5/1383 توسط وزیر بازرگانی تصویب گردید .

 

 


تاريخ : سه شنبه چهارم آذر 1393 | 9:1 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

خبر خوش تورمی نوبخت به مردم:

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری به بیان جزئیات بودجه‌نویسی دولت برای سال ۹۴ پرداخت.

نوبخت در خصوص فوائد سر موقع تحویل دادن بودجه گفت: باید در انتظار آثار مثبت انضباط بودجه‌ای از جمله به وقت دادن بودجه باشیم و طبیعی است که وقتی بودجه را به وقت می‌دهیم، مجلس به وقت به آن رسیدگی کرده و دولت نیز موفق شد برای نخستین بار قانون بودجه سال ۹۳ را در سال ۹۲ منتشر کند و تمام ضوابط مالی و آیین‌نامه اجرایی آن را تصویب کند.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و نهم آبان 1393 | 11:57 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

اگر ایران و 1+5 به توافق نهایی نرسند؟

یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی تحلیلی با پرداختن به سناریوی عدم دستیابی ایران و گروه 1+5 به توافق نهایی نوشت: درصورت شکست مذاکرات ایران در موضع قوی‌تری قرار دارد چون بر خواسته خود پافشاری کرده است.

 

به گزارش ایسنا، اندیشکده بنیاد کارنگی در گزارش خود نوشت: اولین تحلیلی که در شرایط به نتیجه نرسیدن مذاکرات به ذهن می‌رسد این است که ایران غنی‌سازی اورانیوم را از سر می‌گیرد و آمریکا نیز بدون این‌که چیز زیادی درباره واکنش جهان- از اروپا گرفته تا هند و چین – بداند تحریم‌های بیشتری را اعمال خواهد کرد. ماهیت این واکنش منوط به تعبیری است که از دلیل عدم دستیابی آنها به توافق نهایی بر سر میز مذاکره ایجاد می‌شود و بر اساس این ارزیابی می‌توان گفت که دولت ایران و همتایان غربی‌اش چه اقداماتی را اتخاد خواهند کرد.

 

روابط متقابل مشخص، سیاست و شرایط اقتصادی حول این توافق نشان می‌دهد که ایران در صورت عدم دستیابی به توافق در موضع بهتری از غرب به ویژه آمریکا قرار دارد. اگر توافقی حاصل نشود تهران آماده است تا در جنگ کلمات، توجه جهان را به خود جلب کند و در ازاء کشورهای آن طرف اقیانوس اطلس بایدبه دقت پیامدهای احتمالی شکست مذاکرات را مدیریت کنند.

 

بسیاری از کارشناسان غربی بر این باورند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران که با وعده بهبود روابط با غرب روی کار آمده است بیش از دیگران نیازمند دستیابی به توافق است. اما ایرانی‌ها خود معتقدند که در موضعی قوی‌تر قرار دارند و در صورتی‌که بخواهند می‌توانند میز مذاکره را ترک کنند. آنها زمان را به نفع خود می‌دانند چون پیدایش داعش در کشور همسایه‌شان عراق که یک کشور شیعه- سنی تلقی می‌شد موجب بروز جنگی سنی علیه سنی در کشورهای عربی شده است.

 

از طرفی دیگر آنها باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را بیشتر نیازمند دستیابی به توافق می‌دانند چون موفقیت‌های وی در عرصه سیاست خارجی کم بوده است و با توجه به ناآرامی‌ها کنونی در خاور میانه، آمریکا خواستار توازن قدرتش و مبارزه با داعش ضمن آشتی با ایران است. از طرفی دیگر در صورت شکست مذاکرات اوباما با حملات بیشتری در خانه مواجه خواهد بود و کنگره که هم اکنون توسط حزب جمهوری خواه احاطه شده است وی را به ساده انگاری و از دست دادن زمان برای به موفقیت رسیدن با ایرانی‌ها متهم خواهد کرد.

 

اما بر خلاف این، ایرانی‌ها با استقبال مواجه شده و به این دلیل که بر خواسته‌شان پافشاری کرده‌اند مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

 

اگر مذاکره کنندگان میانه روی ایران نتوانند با آمریکا به توافق برسند، گفته خواهد شد که این اشتباه آنها نبوده است و در ازا عدم تمایل آمریکایی‌ دلیل این مشکل بوده است. علاوه بر این ایرانی‌ها می‌دانند که تأثیرات تحریم‌ها کمرنگ شده است و روسیه، چین، هند و کره جنوبی تمایل کمتری برای پیروی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران دارند.

 

بنابراین آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صورت شکست مذاکرات باید برای جمع‌آوری ائتلافی بین‌المللی به منظور جبران این وضعیت تلاش کند.

 

این اندیشکده آمریکایی در ادامه نوشت: مسأله ازسرگیری غنی‌سازی اورانیوم 20 درصد در ایران و زمان آن به شرایط شکست مذاکرات بستگی دارد. به طورقطع اگر آمریکا بخواهد تحریم‌ها را افزایش دهد ایران به سطح غنی‌سازی اورانیوم خود در گذشته باز خواهد گشت و احتمالا" تلاش خواهد کرد تا ظرفیت غنی‌سازی کنونی‌اش را دو برابر کند و به برنامه‌های تحقیق و توسعه خود ادامه دهد.

 

ایران همچنین تأکید خواهد کرد که سلاح هسته‌ای موجب افزایش سطح امنیتش نمی‌شود و برنامه هسته‌ای‌اش را تنها به دلیل رفع نیازهای داخلی‌اش و طبق حقوق بین‌المللی‌اش دنبال می‌کند.

 

بنیاد کارنگی همچنین به تأثیرات اقتصادی تحریم‌ها پرداخت و افزود: اگر تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع شود، این کشور به این دلیل که تجربه‌ای چندساله از تحمل تحریم‌های اقتصادی دارد می‌تواند از پس آن برآید، اگر چه بهبود روابط با غرب و لغو تحریم‌های بین‌المللی منافع اقتصادی زیادی برای آنها به همراه دارد.

 

مقامات ایرانی امیدوارند بتوانند شرایط اقتصادی کشور را در مدت زمانی یک یا دو ساله که مذاکرات به نتیجه برسد با ثبات نگه دارند که اگر بتوانند چنین کاری بکنند ایران در موضع قدرت به مذاکرات وارد خواهد شد. اما واقعیت این است که برخی هم‌پیمانان آمریکا شامل کره جنوبی، ژاپن و هند در صورت شکست مذاکرات به میزان زیادی از عواقب آن متأثر خواهند شد. از این رو شاید این کشورها همانند گذشته پیرو تحریم‌ها نباشند.

 

دولت ایران همچنین در صورت موفقیت‌آمیز نبودن این تلاش‌های دیپلماتیک می‌تواند به دو نکته خاص اتکا کند؛ هدف ایران این است که به جهان اعلام کند که گروه 1+5 خواستار توافق نبود. ایران انگشت اتهام را بیشتر به سمت کنگره آمریکا و نه دولت این کشور خواهد گرفت و خواهد گفت که خواست رئیس جمهور برای حصول توافق در انتظار موافقت لابی صهیونیستی است.

 

ایران علاوه بر این با اتکا به این‌که به توافق اولیه ژنو پایبند بوده و طبق برنامه اقدام مشترک بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را به حالت تعلیق درآورده است، واشنگتن را به عدم تمایل برای سازش از ابتدای این جریان متهم خواهد کرد.

 

با این حال ایران و آمریکا هر دو نیازمند دستیابی به توافق هسته‌ای هستند و برای پرهیز از سناریوی عدم حصول توافق و نزدیک شدن به سازش تلاش می‌کنند.

 

آمریکایی‌ها همچنین علاوه بر تمرکز روی توافق با ایران به هم‌پیمانان اروپایی‌شان به علاوه شرکای بین‌المللی‌شان توجه می‌کنند. آنها برای کم کردن پیامدهای عدم دستیابی به راه‌حل نهایی به این هم‌پیمانانشان نیاز دارند.

 

اگر کشورهای اروپایی و آمریکا نتوانند به توافق برسند باید برای پاسخ دادن به این شکست از خود خلاقیت نشان دهند و پیامی را برای تشریح دلیل عدم موفقیتشان آماده کنند. بنابراین، حفظ شرایط کنونی و تلاش برای تمدید مذاکرات راه بهتر و ساده‌تری برای ازسرگیری مسیر دیپلماتیک در صورت به نتیجه نرسیدن تا ضرب‌الأجل 24 نوامبر خواهد بود.تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 | 0:16 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

نفت ایران ۱۱/۵ دلار ارزان شد

تسنیم: اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد قیمت سبد نفتی این سازمان در ماه اکتبر2014 برابر با مهر 93 با 10.92 دلار کاهش نسبت به ماه قبل از آن به 85.06 دلار در هر بشکه رسید.

هر بشکه نفت اوپک در ماه سپتامبر برابر با 95.98 دلار معامله شده بود. تمامی نفت‌های این سازمان در ماه اکتبر باکاهش قیمت مواجه شده‌اند.

بر اساس این گزارش متوسط قیمت نفت سنگین ایران در ماه اکتبر 84.61 دلار در هر بشکه گزارش شده که نسبت به ماه قبل از آن 11.53 دلار کاهش داشته است.

متوسط قیمت نفت سنگین ایران در 10 ماه نخست سال جاری میلادی نیز 101.81 دلار در هر بشکه اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.51 دلار کاهش داشته است.

قیمت سایر نفت‌های اوپک در ماه اکتبر امسال به ازای هر بشکه به این شرح بوده است: نفت سبک عربستان 85.93 دلار، نفت سبک عراق 83.57 دلار، نفت بونی‌لایت نیجریه 88.51 دلار، ‌سیدر لیبی 86.31 دلار، نفت گیراسول آنگولا 86.78 دلار، نفت صادراتی کویت 83.99 دلار، نفت مارین قطر 86.14 دلار، مری ونزوئلا 76.17 دلار، موربان امارات 989.1 دلار، اورینت اکوادور 76.84 دلار و صحرای الجزایر 87.61 دلار.

قیمت نفت برنت دریای شمال نیز در این ماه با کاهش 9.89 دلاری نسبت به ماه قبل از آن به 87.41 دلار در هر بشکه رسید. نفت سبک آمریکا نیز با کاهش 8.93 دلاری در برابر 84.43 دلار در هر بشکه معامله شد.تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 | 0:11 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

اگر مي خواهی...

اگر مي خواهی پس از مرگ فراموش نشوی ، يا چيزی بنويس كه قابل خواندن باشد، يا كاری بكن كه قابل نوشتن باشد .
بنجامين فرانكلين
----------------------------------------

تنها کاری را تا فردا کنار بگذار، که حاضری بمیری بدون اینکه انجامش داده باشی

پابلو روئیس پیکاسو
-------------------------------------------------
گرفتن تصميم، اراده مي خواهد و اجراي تصميم، قدرت؛ اراده و قدرت دو بال نيكبختي هستند و بدون بال نبايد پريد.
گوته
--------------------------------------------------
مايكل شوماخر چندين سال متوالی در مسابقات اتومبیلرانی "فرمول یک" در دنيا اول شد.وقتي رمز موفقيتش را پرسيدند، در جواب گفت:تنها رمز موفقيت من اين است كه زماني كه ديگران ترمز مي گيرند، من گاز مي دهم ...
-------------------------------------------------
نیمی از مردم جهان، افرادی هستند که چیزهایی برای گفتن دارند ولی قادر به بیان آن نیستند و نیم دیگرافرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ،اما همیشه در حال حرف زدن هستند
 
(رابرت لی فراست)
------------------------------------------

هـمـیـشـه حـرفـی بـزن، کـه بـتـوانی آنـرا بـنـویـسی ،چـیـزی را بـنـویـس، کـه بـتـوانـی آنـرا امـضـاء کـنـی وچـیـزی را امـضـاء کـن کـه بـتـوانی پـایـش بـایـسـتی

نـاپـلـئـون بـنـاپـارتـــــــ

----------------------------------------------

* براي داشتن چيزي كه تا به حال نداشته ايد بايد كسي باشيد كه تا به حال نبوده ايد . *
تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 | 0:9 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

مقالات کسب و کار13

«بيت کوين» يک انقلاب است يا يک حباب؟

با اينکه زمان زيادي از معرفي بيت کوين (Bitcoin) به عنوان واحد پولي آنلاين نمي گذرد، بحث هاي زيادي حول آن شکل گرفته و نظرات در اين رابطه بسيار متفاوت بوده است.
    تعابيري متناقض، از «آينده پول» تا «ترفند پونزي[نوعي سرمايه گذاري فريب کارانه که در آن پرداخت وام هاي گرفته شده از سرمايه داران، با قرض کردن از عده اي ديگر صورت مي گيرد] در لفاف تکنولوژي»، «روش آنلاين پولشويي» يا ابزاري در دست «خلافکارهاي اينترنتي».تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 | 0:5 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

مقالات کسب و کار12

فایلهای تکراری و مشابه پنهان را پیدا و پاک کنید

آیا سیستم شما اخیرا از حد معمول کند تر شده است؟ نیازی به این نیست که دست در جیب خود کنید و رای خریدن یک RAM اضافی راهی بازار شوید. بهتر است ابتدا با این نرم افزار رایگان کاربردی اقدام به پاک سازی فضای سیستم خود کنید و نتیجه آن را در آزاد سازی حافظه و بهبود سرعت سیستم تجربه کنید.
 

درجه حرارت سیستم خود را با کنترل سرعت فن متعادل کنید

اجرای برنامه های متعدد که به شکلی وسیع از منابع سیستم استفاده میکنند، میتواند منجر به فعالیت شدید سخت افزارهای سیستم شده که در نتیجه آن درجه حرارت سیستم شدیدا افزایش میابد. رسیدن سیستم به درجه حرارت بالا ریسک بزرگی است از این جهت که میتواند منجر به آسیبهایی به قطعات و سخت افزارهای داخلی شود.
 

پنج قابلیت در گوگل کروم که احتمالاً از آنها بی خبر هستید!

احتمالا توسعه دهندگان و برنامه نویسان پشت گوگل کروم را بایستی افرادی خلاق و مبتکر قلمداد کرد. زیرا گاهی اوقات ابزارهای ریز و درشتی برای این مرورگر محبوب میتوان یافت که عملیات وب گردی را تا حد زیادی جالب توجه میسازد و از گوگل کروم یک مرورگر بسیار کاربردی و پیشرو ساخته است. اما برخی از این ابزار حتی از چشم بسیاری از کاربران پنهان میماند.

مشتری از منظری نو

روند جديد حاكم بر حوزه فروش را، تمركز بر روي موفقيت و كاميابي هر چه بيشتر مشتري تشكيل مي‌دهد. اين رويكرد، نسبت به آنچه كه هم‌اينك توسط اغلب فروشندگان و سازمانهاي فروش در حال انجام است، تفاوت فاحش و چشمگيري را نشان مي‌دهد.

. تمام گرايشهاي رفتاري و ملاحظات روان‌شناختي در حوزه فروش 180 درجه تغيير جهت يافته است.

گوگل کروم را با استفاده از Themeها متفاوت کنید

گاهی اوقات کمی تغییر خوب است. مخصوصا در زمانی که این تغییر معطوف به مرورگری باشد که در وب گردی های شما همواره روبروی شما است. ایجاد فضای جدید در گوگل کروک با استفاده از Themeها آن چیزی است که برای یک تنوع سریع و مثبت، از سوی هر کاربری یک تجربه شیرین خواهد بود.

استفاده پروسه‌ها از RAM را رصد کنید

بسته به اینکه سیستم شما از چه میزان حافظه RAM برخوردار است، چه برنامه‌هایی را بر روی آن نصب کرده‌اید و اینکه این برنامه‌ها به چه میزان RAM احتیاج دارند، وضعیت متفاوت است. شاید به هیچ وجه نگران کمبود حافظه RAM نباشید، یا آنکه مدام نسبت به آن نگرانی داشته باشید!

به گزارش «تابناک» اگر از آن دسته ‌‌کاربرانی هستید که از میزان حافظه RAM اندکی بر ‌سیستم خود برخوردارید، ‌متوجه این امر شده‌اید که حافظه سیستم شما در بیشتر مواقع نزدیک به حداکثر ظرفیت است.

ساخت یک Apple ID در سه مرحله!

گوشی‌ها و iPad‌های اپل همگی از یک حساب کاربری اپل یا‌‌ همان Apple ID استفاده می‌کنند. این حساب کاربری از کار با iMessage تا دانلود نرم افزار‌ها از فروشگاه اپل مورد نیاز است. ایجاد یک حساب کاربری اپل روندی بسیار ساده است که به کاربران این امکان را می‌دهد که از خدمات گوشی خود بیشترین بهره ‌را ببرند.

 

پول‌هایی از جنس امنیت !


دنیای نقل و انتقال اطلاعات از ابتدا تاکنون دستخوش تغیرات بسیاری شده است که در این بین کارت‌های هوشمند در اولویت هستند.

کارت‌های مغناطیسی

چگونه آیفون خود را Jailbreak کنیم؟

چهار ماه پس از انتشار نسخه iOS ۷ سرانجام ‌قفل این نسخه نیز شکسته و هکر‌ها موفق شدند راه نفوذ به این نسخه را پیدا کنند. اکنون دارندگان گوشی آیفون می‌توانند با شکستن قفل گوشی خود در نسخه ۷ کنترل ۱۰۰ درصدی گوشی خود را در دست بگیرند.
 

30 روز همراه با موفقیت

روز اول
از كارهايي كه ناچاري انجام دهي لذت ببـــر.
نق زدن تنها تو را خسته تر مي كند و نمي گذارد كار را درست انجام دهي.
اما اگر با موفقيت مانند يك دوست رفتار كني.
مثل سگ همه جا به دنبالت خــــــواهد بود.

 تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 | 0:4 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

مقالات کسب و کار11

چگونه یک ایمیل فرستاده شده را در جی میل Undo کنیم؟

آیا تا به حال در موقعیتی قرار گرفته اید که بعد از فرستادن یک ایمیل به یک کاربر دیگر، بلافاصله بنا به دلایلی از اقدام خود پشیمان شده اید؟ یا اینکه گاهی برای شما نیز پیش آمده است که بعد از فرستادن یک ایمیل، متوجه شده اید که باید فایلی را در آن ایمیل پیوست میکردید، اما به کلی این فایل را فراموش کرده بودید؟ در این مواقع است که کاربران نیازمند پس گرفتن ایمیل خود یا به اصطلاح Undo کردن آن هستند.

سرعت و عملکرد سیستم خود را با این ابزار بهبود دهید

حتما تا به حال با شرایطی روبرو شده اید که در حین پخش یک فیلم یا اجرای یک نرم افزار گرافیکی یا بازی، متوجه شده اید که سیستم به شدت کند شده و از پاسخگویی مناسب باز میماند. در این حالت است که با نگاهی به وضعت مصرف RAM متوجه میشوید که سیستم به شدت با کمبود منابع روبرو است. در این حالت راهی جز آزاد سازی RAM سیستم نیست. اما چگونه؟

کمی تفریح با ایجاد یک دسکتاپ سه بعدی در ویندوز! + فیلم

بدون شک فضای کاری ویندوز برای بسیاری از کاربران خوشایند و دوست داشتنی است و اینکه این فضای کاری از مدتها پیش بدون تغییرات زیادی همراه کاربران ویندوز بوده است یک عادت دیداری و کاری برای کاربر ایجاد میکند. اما نظر شما درباره یک تغییر کوچک در دسکتاپ ویندوز و تبدیل آن به یک فضای سه بعدی چیست؟
 

17 راه براي تبديل شدن به يك فرد بالغ و كامل

شما از نظر ظاهري به عنوان يک فرد بالغ شناخته مي شويد، اما تا زماني که از نظر عاطفي و ذهني به بلوغ نرسيد، نمي توانيد نام يک شخص کامل را بر روي خود بگذاريد. مگر اينکه بخواهيد با يک کودک

ازدواج کنيد (که در اين حالت ''کمال'' بالاجبار به شما تزريق مي شود) در اين حالت وقت کافي داريد که در حين رابطه رشد کرده و بزرگ شويد.

روش هاي زير به شما کمک مي کند که راه رسيدن به کمال را آسانتر طي کنيد.

فاکتورهاي اجتماعي

1- مسئوليت پذيري

زندگي‌ات را شارژ کن

افسردگي، همه زندگي شما را در بر مي‌گيرد: هيجان‌ها، افکار، فعاليت‌ها، عملکرد فيزيولوژيک و موقعيت‌هاي زندگي‌تان را که شامل حمايت اجتماعي، روابط خانوادگي، وضعيت شغلي، درآمد و مانند اين‌ها است. هر کدام از اين ناحيه‌ها نيز با نواحي ديگر زندگي، در ارتباط هستند. بنابراين تغيير در هر کدام از آن‌ها مي‌تواند در بقيه، تحول ايجاد کند. شما مي‌توانيد به جاي يک منطقه، چندين منطقه را تغيير دهيد. هدف درمان اين است که همه نواحي زندگي شما ترقي پيدا کند.

بر پرکاري و اشتغال خود تأکيد نکنيد

تأکيد زياد بر گرفتار بودن، روشي براي زندگي و تقريباً واکنشي بازتابي است. در حقيقت به نظر مي رسد يکي از پاسخ هاي عادي به «سلام، حالت چطور است؟»، «خيلي گرفتارم» باشد. گويي همه ما به يک اندازه درگير اين گرايش هستيم. ولي با آگاهي از اين امر، تأکيد کمتري بر پرکاري و مشغله هاي خود داريم و در نتيجه احساس خيلي بهتري پيدا مي کنيم.

10 نکته ي کوتاه براي موفقيت در زندگي

زندگي براي خودش قوانيني داره كه اگه اون‌ها رو باور كنيم مي‌تونيم زودتر به موفقيت دست پيدا كنيم.»
« درمورد اين قوانين كه متنوع و متفاوت هم ممكنه باشه زياد گفته شده و هر كه هم به سليقه‌ي خودش به اون اشاره كرده، اما بعضي از نكته‌ها هست كه اغلب به اون توجه كردن مثل قوانين زير:
قانون نخست: تا ندونين چي مي‌خواين به هدف نمي‌رسين

قانون دوم: اين خود شما هستين كه سرنوشت خودتونو رقم مي‌زنين

قانون سوم: هر كه از كار خودش سودي مي‌بره

8 ويژگي يک مرد واقعي

ويژگي اول: يک مرد واقعي محکم و قوي است

انسا‌ن‌هاي بزرگ، اراده مي‌کنند

شکسپير مي‌گويد: «برخي انسان‌ها بزرگ آفريده شده‌اند؛ برخي بزرگي را به دست مي‌آورند و بر گروهي، بزرگي ناخواسته سوار مي‌شود.»
عرصه‌ي سياست در دو کانون انديشه و سياستمداري خلاصه مي‌شود. هرچند صاحبان انديشه عموماً در دايره متفاوتي از سياستمداران فعاليت مي‌کنند.

چگونه سیستم را در زمان معین به شکل خودکار Shut Down کنیم؟

برای بسیاری از کاربران مواقعی پیش می آید که نیاز به این است که سیستم بدون حضور کاربر، بعد از مدت زمان معین یا بعد از انجام یک فعالیت خاص به شکل خودکار خاموش یا Shut Down شود. هرچند نرم افزارهایی برای این منظور وجود دارد، اما قصد ما این است که با دست خالی این کار را انجام دهیم!تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 | 0:3 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

مقالات کسب و کار10

پوشه‌های خود را بدون نصب نرم‌افزار قفل‌گذاری و مخفی کنید

چگونه سیستم خود را برای پاکسازی خودکار تنظیم کنیم؟

سایت‌ها و برنامه‌هایی که به حساب جی‌میل شما دسترسی دارند

صفحه نخست مرورگر خود را به راحتی و زیبایی شخصی سازی کنید

بسیاری از کاربران هنوز خاطره سرویس iGoogle را به خاطر دارند. سرویسی که به کاربران اجازه میداد تا صفحه نخست مرورگر خود را به زیبایی تزیین کنند. اما اکنون که این سرویس برای مدتی است از سوی گوگل تعطیل شده است، شاید این ابزار را بتوان به عنوان بهترین جایگزین آن معرفی کرد.

با Cloud Storage قدم در آینده فناوری اطلاعات بگذارید

بدون شک تا چند سال آینده محاسبات Cloud یا آنچه در فارسی «پردازش ابری» ترجمه شده است، به قطب اول دنیای تکنولوژی بدل خواهد شد و طولی نخواهد کشید که محاسبات و پردازش های تحت Cloud دنیای فناوری اطلاعات را در بر خواهد گرفت. پس بهتر است هرچه زودتر قدم در این دنیای ابری بگذاریم و با آن آشنا شویم.

با این ابزار App های اندروید را از فروشگاه گوگل مستقیما دانلود کنید!

مدتی است که دسترسی به App های اندرویدی بر روی فروشگاه گوگل برای کاربرانی ایرانی با مشکل مواجه شده است و دانلود نرم افزارها از این فروشگاه برای کاربران امکان پذیر نمیباشد. اما با این ابزار نه تنها این امکان را دارید که برنامه های مورد نظر را از این فروشگاه دانلود کنید، بلکه حتی میتوانید مستقیما اقدام به دانلود فایل اصلی APK از فروشگاه گوگل کنید!

سیستم خود را با 68 موتور ضد بدافزار تحت کلاود اسکن کنید!

ده افزونه بر‌تر برای مرورگر فایرفاکس در سال ۲۰۱۳

فایرفاکس یکی از محبوب‌ترین مرورگرهای کنونی است و یکی از دلایل قدرت و محبوبیت آن، ‌حجم انبوهی از افزونه‌هاست که بسیاری از نیازهای کاربران را از حوزه امنیت گرفته تا سرگرمی پوشش می‌دهد. در اینجا شما را با ده افزونه بر‌تر سال ۲۰۱۳ برای این مرورگر آشنا می‌کنیم.بی‌گمان فایر‌فاکس به همراه گوگل کروم، از پادشاهان فعلی گشت و گذار در اینترنت‌اند. بخش بزرگی از این قدرت به دلیل افزونه‌های قدرتمندی است که این دو از آن‌ها بهره می‌برند.

جایگزین های رایگان برای Appهای پولی اندروید را اینجا پیدا کنید!

گوشی های هوشمند اندروید، این روزها همه کاره شده اند و بسیاری از کاربران امورات خود را با این گوشی ها رتق و فتق میکنند. اما نکته در اینجا است که بسیاری از این امورات از طریق App ها با همان برنامه ها صورت میگیرد، و اغلب برنامه های کاربردی خوب، تجاری هستند و نه رایگان. اگر نمیتوانید یا نمی‌خواهید برای این App ها پولی پرداخت کنید باید جایگزین های رایگان آنها را پیدا کنید. در این صورت ای وب چیزی است که به کار شما می آید.

درست است؛ میتوانید ایمیل خود را Pause کنید!

بگذارید یک وضعیت آشنا را برای شما یادآوری کنیم: شما برای مدت چندین روز به یک مسافرت رفته اید و هنگام بازگشت از مسافرت وقتی ایمیل خود را باز میکنید، با یک Inbox پر از ایمیل جدید روبرو میشوید که باز کردن و پاسخ دادن به همه آنها یک هفته زمان میبرد! راستی چطور است که وقتی مسافرت میروید، ایمیل خود را در حالت Pause قرار دهید...؟!


تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 | 0:2 قبل از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |

مقالات کسب و کار9


دو روش ساده برای افزایش سرعت USB و External Hard

با این افزونه به وب‌گردی خود سرعت و سهولت بخشید

هر آنچه باید در مورد Windows Activation بدانید

یکی از مسائلی که به ویژه کاربران ایرانی ممکن است با آن برخورد داشته باشند، موضوع Activation یا فعال کردن ویندوز بعد از نصب آن است. موضوعی که گاهی اوقات منجر به آن میشود که کاربران با از دست دادن این Activation با مسائلی نه چندان خوش آیند مواجه شوند. اما Windows Activation چیست و چگونه کار میکند؟

ابزاری برای نظارت قدرتمند بر پروسه های سیستم

بدافزارها برای آنکه موثر باشند و به عملیات خود را اجرا کنند باید بر روی سیستم اجرا شوند. به همین دلیل است که همیشه شما میتوانید با نگاهی به Task Manager پروسه این بد افزارها را شناسایی کنید. اما راه تشخیص و شناسایی این پروسه های مخرب چیست؟ نرم افزار CrowdInspect پاسخ شما را میدهد.

پنج نرم افزار برتر پخش موسیقی برای ویندوز

اهمیتی ندارد که تکنولوژی تا کجا پیشرفت میکند! موسیقی همواره یکی از جنبه هایی است که همراه آن خواهد بود و فایلهای موسیقی شما در حافظه سیستم همواره از اجزای همیشگی خواهند ماند. اما سوال اصلی اینجا است که کدام نرم افزار بهترین نمونه برای پخش فایلهای صوتی و موسیقی در ویندوز است؟

Anti Tracks: داده های شخصی خود را پاکسازی کنید

سناریو های مختلفی وجود دارد که در آنها ممکن است پاکسازی داده ها و اطلاعات شخصی موضوعیت پیدا میکند. ممکن است از یک سیستم با دسترسی عمومی استفاده کنید، یا آنکه از یک لپ تاپ به شکل مشترک بهره میبرید. یا آنکه در نهایت نگرانی خاصی از سرقت اطلاعات شخصی خود توسط بدافزارها دارید. در نهایت استفاده از یک ابزار کاربردی میتواند کمک شایانی در تصمیم گیری شما بکند.

گوگل کروم را در برابر بدافزارها و تبلیغات محافظت کنید

افزونه‌هایی که ‌روی گوگل کروم یا هر مرورگر دیگری نظیر فایرفاکس نصب می‌شود، گاهی می‌تواند حاوی بد‌افزار یا تبلیغات ناخواسته باشد؛ البته این امر با سیاست‌هایی که گوگل در پی گرفته تا اندازه بسیاری موضوعیت خود را از دست داده، ولی ‌با نگاه‌ به افزونه‌های نصب شده‌ روی کروم با این ابزار، شگفت‌زده خواهید شد!

به سادگی رنگ پوشه ها را در ویندوز تغییر دهید!

سازماندهی پوشه ها در ویندوز کاری است که اغلب کاربران با آن مشکل دارند اما ترفندهایی بسیار ساده برای مدیریت و سازماندهی پوشه ها در ویندوز وجود دارد. هرچند راههایی مثل دادن برچسب های خاص به نام پوشه ها یا سازماندهی آنها بر اساس تاریخ و نوع میتواند راهکارهای مفیدی در این راه باشد، اما راه بهتری برای تشخیص پوشه ها و مشخص کردن هویت آنها نیز وجود دارد.

چگونه DNS خود را برای بهبود سرعت اینترنت تغییر دهیم؟

DNS یا همان Domain name system چیزی است که اغلب کاربران اینترنت چندان سر و کاری با آن ندارند. اما واقعیت این است که DNS میتواند تاثیر مستقیمی بر کیفیت وب گردی و سرعت اینترنت شما داشته باشد. اما چگونه میتوان برای بهبود سرعت اینترنت DNS خود را تغییر دهیم؟

یک نرم افزار کاربردی دیگر برای رمز گذاری فایل ها و اطلاعات

وجود ابزارهای متفاوت و متمایز با سطوح کاربردی مختلف برای رمزگذاری فایلها و اطلاعات حاکی از اهمیت صیانت از مهمترین دارایی کاربران یعنی اطلاعات شخصی و سری در دنیای دیجیتال و آنلاین است. البته رمزگذاری فایلها و اطلاعات یک روی سکه است و روی دیگر آن این است که این اطلاعات را چگونه منتقل کنیم. سوال اینجا است که اگر بخواهیم یکسری از اطلاعات رمزگذاری شده را به دست دوستان برسانیم، راحت ترین و مطمئن ترین مسیر کجا است؟تاريخ : شنبه بیست و چهارم آبان 1393 | 11:59 بعد از ظهر | نویسنده : مهدی باقری شیروان |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.