هر وقت احساس کردی در اوج قدرتی به حباب فکر کن.
دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مورد عرضه در واحدهای صنفی
یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 ساعت 1:59 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مورد عرضه در واحدهای صنفی
مصوب مورخ 15/6/1385

اولویت‌ها
با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، عدم تمرکز مدیریت و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، حرکت به سوی بازار رقابتی و کالاها و خدمات صنفی به دو بخش کلی کالاها و خدمات صنفی اولویت‌دار و سایر تقسیم‌بندی می‌شود، اولویت‌ها بر اساس شاخص‌هایی تعیین می‌شود که ضرورت نرخ‌گذاری را موجب می‌گردند. بنابر این کالاها و خدمات صنفی اولویت‌دار و سایر به شرح ذیل تعریف می‌گردند.

شاخص‌های تعیین اولویت


- میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار.
-
تعداد واحدهای صنفی و میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا (سرانه واحد صنفی).
-
دهک‌های پایین درآمدی متقاضیان و به تبع آن قدرت پایین خرید عمومی.
-
ضرورت نظارت و کنترل به دلیل برخی انحصارات.
-
وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی.
-
پراکندگی و توزیع نامناسب واحدهای صنفی.
تبصره- لزوماً برای تعیین نرخ کالاها و خدمات صنفی وجود همه شاخص‌ها الزامی نیست.

الف- کالاها و خدمات اولویت‌دار

کالاها و خدمات صنفی هستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف‌کنندگان می‌باشد و مصرف‌کنندگان در هر شرایطی ملزم به تهیه و مصرف آن هستند و نرخ‌گذاری آن در سراسر کشور الزامی خواهد بود. کمیسیون‌های نظارت موظفند هر ساله نرخ کالاها و خدمات اولویت‌دار را مورد بررسی و تصویب قرار دهند.
تبصره- فهرست کالاها و خدمات صنفی اولویت‌دار هر ساله توسط کمیسیون هیأت عالی نظارت اعلام می‌شود.

ب- سایر کالاها و خدمات صنفی

شامل کالاها و خدمات صنفی می‌باشد که در زمره کالاها و خدمات اولویت‌دار (بند الف) نباشند.
تبصره- کمیسیون‌های نظارت هر استان با توجه به شرایط خاص و پس از هماهنگی با کمیسیون هیأت عالی نظارت می‌توانند کالاها و خدماتی را که نیاز به نرخ‌گذاری دارند به فهرست کالاها و خدمات اولویت‌دار آن استان اضافه نمایند.

مراحل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی

الف- مراحل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی اولویت‌دار
1- ارایه نرخ‌های پیشنهادی توسط اتحادیه صنف ذیربط به مجمع امور صنفی.
2-
اظهار نظر مجمع امور صنفی در ارتباط با نرخ‌های پیشنهادی صنف و ارسال به کمیته نرخ‌گذاری شهرستان. (ظرف 15 روز)
3-
اعلام نظر کارشناسی کمیته نرخ‌گذاری شهرستان در ارتباط با نرخ‌های پیشنهادی و ارسال به کمیسیون نظارت شهرستان. (ظرف 30 روز)
4-
بررسی نهایی نرخ‌های اعلامی کمیته نرخ‌گذاری و تصویب آن توسط کمیسیون نظارت شهرستان و ابلاغ به مجمع امور صنفی. (ظرف 15 روز)
تبصره 1- در صورت عدم تأیید نرخ‌های پیشنهادی توسط کمیسیون نظارت، مراتب مجدداً در کمیته نرخ‌گذاری بررسی و سپس به کمیسیون نظارت جهت تصویب عودت خواهد شد. (ظرف یک هفته)
تبصره 2- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کمیسیون نظارت شهرستان‌ها بنا به ضرورت می‌توانند درخواست تعیین نرخ نمایند و این درخواست پس از بررسی کارشناسی در کمیته نرخ‌گذاری و در نهایت تصویب در کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی ابلاغ و توسط اتحادیه‌های ذیربط لازم‌الاجراء می‌گردد.
تبصره 3- در صورتیکه مجمع امور صنفی در مهلت مقرر درخصوص نرخ‌های پیشنهادی اتحادیه اظهار نظر ننمایند، اتحادیه موظف است مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.
تبصره 4- کمیته نرخ‌گذاری در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با مسئولیت سازمان یا اداره بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مجامع امور صنفی تشکیل می‌گردد.

نمودار شماتیک مراحل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی اولویت‌دار

درخواست تعیین یا تغییر نرخ از سوی اتحادیه صنف با ارایه نرخ پیشنهادی

اظهار نظر مجمع امور صنفی ذیربط و ارسال به کمیته نرخ گذاری

اعلام نظر کمیته نرخ‌گذاری و ارسال به کمیسیون نظارت

ابلاغ به مجمع امور صنفی

اجرا توسط اتحادیه ذیربط

درخواست بررسی مجدد در کمیته نرخ‌گذاری

بررسی و تصویب نرخ توسط کمیسیون نظارت شهرستان

درخواست تعیین نرخ توسط سازمان حمایت یا کمیسیون نظارت

بررسی کارشناسی نرخهای پیشنهادی اتحادیه توسط کمیته نرخ‌گذاری

در صورت عدم تأیید


ب- نرخ‌گذاری سایر کالاها و خدمات صنفی1- واحدهای صنفی باید قیمت فروش یا عرضه کالاها و خدمات را بر مبنای قیمت تمام شده و رعایت درصدهای سود مجاز تعیین نمایند و در معرض دید مشتریان قرار دهند.
2-
اتحادیه‌ها در صورت دریافت شکایت گرانفروشی واحدهای زیرمجموعه بر مبنای دستورالعمل جاری به شکایت رسیدگی و در صورت اثبات تخلف مراتب را به مراجع ذیربط اعلام نمایند.
تبصره 1- کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها می‌توانند در مواردی که تشخیص دهند رأساً مبادرت به نرخ‌گذاری نمایند.

چارچوب نحوه تعیین نرخ کالا و خدمات صنفی

الف- مواد اولیه
1- میزان مواد مصرفی برای یک واحد محصول و بر اساس اسناد و مدارک مستند قابل قبول است.
2-
هزینه‌یابی مواد اولیه (بهای تمام شده مواد مصرفی) به شرح ذیل می‌باشد:
2-1-
درمورد مواردی که دارای نرخ مصوب مراجع رسمی نرخ‌گذاری می‌باشند عیناً برحسب قیمت مصوب محاسبه می‌شوند.
2-2-
اگر قیمت مصوب ندارد، بررسی مواد اولیه طبق فاکتورهای خرید و مقایسه آن با نرخ متعارف بازار و یا سایر مدارک مستند قابل قبول می‌باشد.
2-3-
اگر رعایت هیچکدام از موارد 1 و 2 امکان پذیر نباشد بر اساس کسب اطلاع از اتحادیه یا واحدهای مشابه و نظر معتمدین صنفی صورت می‌گیرد.
2-4-
قیمت تمام شده هر یک از موارد محاسبه و جمع هزینه و مواد اولیه با احتساب ضایعات متعارف محاسبه می‌شود.
3-
در کلیه روش‌های فوق چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحدهای صنفی وارد شود، نحوه محاسبه قیمت مواد اولیه نیز برابر دستورالعمل وارداتی است.
تبصره- برخی از خدمات صنفی فاقد مواد اولیه است نظیر خدمات لوله‌کشی آب و گاز و برق و یا تعمیرات خودرو و لوازم خانگی که در این قبیل موارد استهلاک و ابزار مصرفی توسط واحد صنفی در محاسبات قیمت منظور و جایگزین هزینه مواد می‌شود.

ب- حقوق و دستمزد


1- مبنای احتساب هزینه‌های حقوق و دستمزد در واحد صنفی میزان دستمزد تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

ج- هزینه‌های سربار یا سایر هزینه‌ها


1- هزینه‌های این بخش با ارایه مدارک و قبوض برای هزینه‌های آب، برق، تلفن و سوخت محاسبه می‌شود.
تبصره 1- با توجه به اینکه قیمت‌گذاری بر اساس مدارک و مستندات موجود و برآورد آن برای آینده صورت می‌گیرد برای برآورد میزان افزایش این قبیل هزینه‌ها به جز مواردی که دارای قیمت مصوب است در سایر موارد حداکثر برابر تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سطح عمده‌فروشی می‌باشد.
تبصره 2- در مواردی که محاسبه استهلاک ضروری تشخیص داده شود در صورت عدم دسترسی به اسناد و مدارک لازم می‌توان با نظر کمیسیون نظارت بین 2 تا 5 درصد قیمت تمام شده به عنوان هزینه استهلاک منظور نمود.

نظارت و ضمانت اجرایی دستورالعمل


1- سازمان بازرگانی استان‌ها در مراکز استان و ادارات بازرگانی در شهرستان‌ها موظفند بر چگونگی اعمال نرخ‌های مصوب در سطح بازار نظارت و کنترل نمایند.
2-
نظارت بر نرخ‌های تعیین شده برای سایر کالاها و خدمات صنفی بر عهده اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و سازمان بازرگانی استان‌ها می‌باشد.
3-
کمیسیون نظارت شهرستان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشند.

فهرست کالاها و خدمات اولویت‌دار*

-
انواع شیرینی پر مصرف، زولبیا و بامیه (با توجه به شرایط زمانی از جمله ایام نوروز، ماه رمضان و ... با تشخیص کمیسیون نظارت)
-
خدمات آرایشگران زنانه

- خدمات آرایشگران مردانه
- خدمات پنچرگیری و تعویض روغن خودرو
- خدمات مکانسین‌های اتومبیل**
-
خدمات حمل و نقل شهری

- خدمات خشکشویی
- ساخت درب و پنجره آهنی و آلومینیومی
- خدمات عکاسان (عکس های پرسنلی)
-
خدمات مشاورین املاک

- خدمات نمایشگاه‌های اتومبیل
- فتوکپی
- خدمات اتومبیل کرایه (آژانس)
-
تالار پذیرایی (فقط خدمات است)
-
خدمات تعمیرکاران لوازم برقی**
-
خدمات تعمیرکاران صوتی و تصویری**
-
توقفگاه

- خدمات شیشه ساختمان
- خدمات کامپیوتری
- خدمات تعمیر موتورسیکلت
- خدمات تأسیسات فنی
* فهرست کالاها و خدمات اولویت‌دار هرساله توسط هیأت عالی نظارت اعلام می‌شود.
**
باتوجه به تنوع خدمات چگونگی و انتخاب نوع خدمت با کمیسیون نظارت شهرستان است

آیین نامه اجرایی ماده 84قانون نظام صنفی : حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی
یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 ساعت 1:53 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

 آیین نامه اجرایی ماده 84قانون نظام صنفی : حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی

ماده یک تعاریف

الفتعریف حراج: در این آیین نامه حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین تر از قیمت خرید یاتمام شده و نازل تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرفتوسعه اولیه فروش کالا – تغییر شغل – تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی ، تحت شرایط و ضوابط این آیین نامه انجام می گیرد اطلاق می شود.

بتعریف فروش فوقالعاده: به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پایین تر ازقیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی تحت شرایط و ضوابط این آیین نامه انجام می گیرد، اطلاق می شود.

ماده 2تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می باشد.

ماده 3واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق العاده مکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق العاده به فروش رسانند.

تبصره – کلیه عناوین فروشهای غیر متعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یافروش فوق العاده خواهد بود.

ماده 4هر واحد صنفی قبل از حراج و یا فروش فوق العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط و در صورت عدم وجوداتحادیه به اتاق اصناف ذیربط تسلیم نماید.

الف – فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در واحدصنفی.

ب- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت های تمام شده.

ج- فهرست قیمت های متعارف در حال فروش عادی.

د- تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا درمورد فروش فوق العاده کالا.

هـ - لیست قیمت کالا پس از کسرتخفیف.

اتحادیه ها و اتاقهای اصناف موظفند حداکثرظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز حراج و یا فروش فوق العاده کالا جهت متقاضیان اقدام نمایند و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام نمایند.

تبصره: عدم پاسخگویی اتحادیه ها و یا اتاق اصناف به درخواست واحدهای صنفی در زمان مقرر یک هفته به منزله موافقت با حراج یا فروش فوق العاده و صدور مجوز برای آنها محسوب می شود. در این شرایط اگر تخلفاتی نسبت به مواد این آیین نامه از طرف واحدهای صنفی صورت گیرد و مسوولیت آن مستقیما بهعهده آنان خواهد بود.

ماده 5هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده های خود را حراج و یا فروش فوق العاده نماید موظف است علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوط و در صورت عدم وجود اتحادیه از اتاق اصناف ذیربط، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج یا فروش فوق العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف رادر مدخل مغازه خود به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نماید.

ماده 6اتحادیه ها و اتاق اصناف صادر کننده مجوز حراج و یافروش فوق العاده مکلفند پس از صدورمجوز، مراتب را در استان ها به سازمان صنعت معدن وتجارت استان و در شهرستان ها به مدیریت صنعت معدن وتجارت شهرستان اعلام نمایند. همچنین به منظوربرخورداری واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده و یا حراج می نمایند از تخفیفهای مالیاتی، اتحادیه ها و یا اتاق اصناف مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال نمایند.

ماده 7واحدهای صنفی مجاز نمی باشند که برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج یا فروش فوق العاده بر خلاف واقع تبلیغ نمایند. تبلیغ خلاف علاوه بر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوق العاده خواهد شد.

ماده 8در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه و درصورت عدم وجود اتحادیه از اتاق اصناف ذیربط اقدام به حراج و یا فروش فوق العاده نماید مرتکب تخلف صنفی گردیده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد میگردد.

ماده 9واحد صنفی مکلف است در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج ویا فروش فوق العاده، فاکتور فروش و یا رسید و فیش صندوق صادر و به مشتری تسلیم نماید.

تبصره – کلیه عناوین فروشهای غیر متعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوقالعاده خواهد بود.

ماده 10واحدهای فاقد پروانه کسب مجاز به حراج و یا فروش فوقالعاده نمی باشند. در صورت انجام آن، اتاق و اتحادیه های صنفی ذیربط موظفند حراج ویا فروش فوق العاده این گونه واحدها را تعطیل نمایند.

ماده 11اتحادیه ها و یا اتاق اصناف جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به حراج و یا فروش فوق العاده می نمایند، مجازند مبلغی را باتصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه دریافت نمایند.

ماده 12سازمان صنعت معدن وتجارت استان ها می توانند در صورت تشخیص وضرورت برای تنظیم بازار با همکاری اتاق و اتحادیه های صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تمهیدات لازم بمنظور برگزاری فروش های فوق العاده هماهنگ واحدهای صنفی راحداقل دو بار در سال (پاییز و بهار) فراهم آورند.

اده 13نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده اتحادیه ها واتاق اصناف ذیربط و سازمان صنعت معدن وتجارت استان در مراکز استان ها و در شهرستان های تابعه با مدیریت صنعت معدن وتجارت شهرستان می باشد.

ماده 14این آیین نامه شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19/3/1383 توسط وزیر محترم صنعت معدن وتجارت تصویب گردیده است.

(ضوابط صدورپروانه كسب جهت جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا)
یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 ساعت 1:25 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

آئين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۷۹قانون نظام صنفي

 (ضوابط صدورپروانه كسب جهت جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا)

 ماده 1. وزارت صنعت معدن وتجارت مكلف است با رعايت ماده 79 قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي‌شوند. در صورتي كه محل كسب ملكي يااجاره اي مي باشند ، اقدام كنند.

الف ) جانباز ، همسر جانباز ، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كار افتاده.

ب) آزاده ، همسر آزاده ، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده ، همسر آزاده از كار افتاده.

ج) كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر ،فرزند و والدين ، خواهر و برادر.

ماده 2. هر فرد متقاضي موضوع اين آيين نامه بايد قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و يا خريد محل به منظور هماهنگي و اخذ آگاهي لازم حسب مورد به واحدهاي ذيربط در بنياد شهيد و امور ايثارگران مراجعه نمايد.

تبصره 1: درخواست هاي رسيده براي اخذ پروانه كسب به ترتيب وصول با ذكر شماره و تاريخ در دفتر واحد مربوطه ثبت و رسيد آن به متقاضي تسليم مي‌گردد . واحد مربوط موظف است پس از بررسي در صورتي كه متقاضي واجدشرايط واحد مربوط و مفاد اين آيين نامه باشد نسبت به صدور معرفي نامه جهت متقاضي دريافت پروانه كسب به وزارت صنعت معدن وتجارت اقدام نمايند.

تبصره 2: منظور از وزارت صنعت معدن وتجارت در اين آيين نامه در مراكز استانها سازمانهاي صنعت معدن وتجارتو در شهرستانها مديريت و يانمايندگي صنعت معدن وتجارت شهرستان ها مي باشد.

ماده 3- اتحاديه صنف پس از دريافت معرفي نامه متقاضي از وزارت صنعت معدن وتجارت از محل مورد تقاضا بازديد و با توجه به تسهيلات پيش بيني شده در اين آيين نامه نظر خود را حداكثر ظرف يك هفته به وزارت صنعت معدن وتجارت اعلام مينمايد . در صورتي كه اتحاديه صنف ظرف مدت تعيين شده اعلام نظر ننمايد وزارت بازرگاني راسا اقدامات مقتضي معمول مي دارد.

تبصره : تسهيلات در نظر گرفته شده مانع ازاقدامات افراد براي استفاده از قانون نظام صنفي خصوصاً تبصره 3 ماده 12 نخواهد بود.

ماده 4- وزارت صنعت معدن وتجارت به منظور ايجادتسهيلات لازم جهت رسيدگي به درخواست متقاضيان در موارد ذيل اقدام مي نمايد.

1. كاهش حداقل مساحت واحد صنفي تا 40 درصد.

2. كاهش حدود صنفي تا 50 درصد

3. در صورتي كه ابزار و تجهيزات كار براي افراد موضوع اين آيين نامه در هنگام تقاضا موجود نباشد اخذ تعهد از متقاضي براي فراهم نمودن ابزار و تجهيزات مربوط ظرف مدت 6 ماه.

تبصره : افراد صنفي موضوع اين آيين نامه ،مشمول مفاد تبصره 2 ماده 49 قانون نظام صنفي نمي گردد.

ماده 5- وزارت صنعت معدن وتجارت موظف است در صورت احراز شرايط مندرج در ماده 4 اين‌ آيين نامه با اخذ مدارك ذيل نسبت به تكميل پرونده متقاضي اقدام نمايد.

1. فتوكپي شناسنامه عكس دار 2 برگ

2. عكس جديد 6 قطعه

3. گواهي پايان تحصيلات ابتدايي يا سوادخواندن و نوشتن به استثناي متقاضياني كه سن آنها بيش از 45 سال باشد.

4. كارت معاينه بهداشتي متقاضي و تاييديه بهداشتي محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مي باشند.

5. موافقت اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي

6. مدارك لازم دال بر دارا بودن صلاحيت فني براي مشاغل فني و براساس تبصره ماده 13 قاتون نظام صنفي.

تبصره : چنانچه متقاضي واجد شرايط لازم جهت اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحدصنفي براي صدور پروانه كسب كافي است و اين موضوع بايستي در پروانه كسب با قيد عبارت(اين پروانه در صورت اشتغال يك نفر دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي معتبراست ) منظور گردد.

7. فتوكپي سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي ويا عادي و يا مبايعه نامه و يا ارايه قرار دادهاي منعقده في‌مابين پروانه كسب ياادرات و سازمان هاي دولتي ، نهادها ، شهرداريها ، شركت هاي تعاوني مسكن و شركتهاي تحت پوشش سازمان هاي دولتي و نهادها.

تبصره : در صورت تغيير مكان واحد صنفي مشمولاين آيين نامه وزارت صنعت معدن وتجارت موظف است با رعايت تسهيلات اين آيين نامه ومعرفي واحدذيربط نسبت به تعويض پروانه كسب جهت محل جديد اقدام نمايند.

8. گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دايم يا ارايه گواهي لازم مبني بر طرح پرونده متقاضي در حوزه نظام وظيفه عمومي(مطابق ماده 10قانون خدمت وظيفه عمومي ) براي افراد مشمول قانون نظام وظيفه عمومي.

9. ارايه گواهي و يا قبض پرداخت عوارض كسب وپيشه شهرداري جهت واحدهاي صنفي كه قبل از تاريخ قانون نظام صنفي (24/12/1383) دايرگرديده اند.

10. ارايه پايان كار تجاري و يا اداري و ياكارگاهي و يا ارايه گواهي لازم از شهرداري مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه كسب جهت واحدهاي صنفي كه بعد از تاريخ تصويب قانون صنفي داير گرديده اند.

تبصره : در صورت عدم احراز شرايط مندرج دراين ماده مراتب توسط وزارت صنعت معدن وتجارت ظرف مدت يك هفته به واحد مربوط منعكس مي گردد.

ماده 6 - در صورت تكميل مدارك فوق الذكر ،وزارت صنعت معدن وتجارت نسب به صدور پروانه كسب متقاضي اقدام و پرونده مربوطه را جهت اقدامات قانوني بعدي به اتحاديه ذيربط ارسال مي دارد.

تبصره 1: اتحاديه موظف است با دريافت حق عضويت سالانه جهت افراد مشمول اين آيين نامه كه پروانه كسب تحصيل نموده اند كارت عضويت صادر نمايد.

ماده 7- در شركتها ، پروانه كسب به نام شركت با ذكر نام مدير عامل و در مشاركت هاي مدني پروانه به نام واحدي از شركا و با رضايت كتبي ساير شركا و با قيد عبارت مشاركت مدني در پروانه كسب صادر مي‌گردد.

ماده 8- شركت هاي تعاوني صنفي موظفند افرادمشمول اين آيين نامه را با داشتن پروانه كسب از وزارت صنعت معدن وتجارت وكارت عضويت ازاتحاديه ذيربط به عضويت بپذيرند.

ماده 9- مدت اعتبار پروانه هاي كسب افرادمشمول اين آيين نامه از تاريخ صدور به مدت 5 سال مي باشد و تمديد آن توسط اتحاديه صنف ذيربط با ارايه گواهي پرداخت عوارض كسب و پيشه ساليانه شهرداري ، گواهي دال برپرداخت و يا ترتيب پرداخت ماليات گواهي بهداشت فردي و محل كسب از وزارت بهداشت،‌درمان و‌آموزش پزشكي براي واحدهاي مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي خواهد بود.

تبصره 1: اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند ، همچنين كليه سازمان هاي ذيربط موظفند با اوليت نسبت به اعطاي تسهيلات وامكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده كسب اقدام كنند.

تبصره 2: دارندگان پروانه كسب مشمول اين آيين نامه موظف به رعايت قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي اتحاديه هاي صنفي مربوط منطبق با قانون نظام صنفي خواهند بود.

ماده 10- در صورت مفقود شدن پروانه كسب صدورالمثني با رعايت ضوابط مربوطه و استشهاد محلي باتأييد واحد ذيربط بلامانع خواهدبود.

ماده 11- افراد مشمول اين آيين نامه مي‌توانند جهت اداره واحد صنفي خود تأييد واحد مربوطه اقدام به معرفي مباشر واجدشرايط به اتحاديه صنف ذيربط نمايند . اتحاديه موظف است نسبت به صدور كارت مباشرت اقدام نمايد.

تبصره 1: صاحب پروانه كسب و مباشر وي به صورت تضامني كليه مسئوليت هاي كه به لحاظ قانوني به عهده صاحب پروانه كسب مي باشد را برعهده خواهد داشت.

تبصره 2: صاحب پروانه كسب موظف است در صورت عزل و يا فوت مباشر در اسرع وقت مراتب را به اتحاديه مربوطه اعلام نمايد.

تبصره 3: صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادي بين فرد صنفي و مباشر مي‌باشد و يك نسخه قرار داد مذكور در پرونده فرد صنفي ضبط خواهد شد.

ماده 12- افراد صنفي موضوع اين‌ آيين نامه مي‌توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر ، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي و اخذ گواهي ابطال از اتحاديه صنفي و سازمان و يا اداره صنعت معدن وتجارت مربوط ، درمحل جديد با رعايت مفاد اين آيين نامه ، پروانه كسب معوض دريافت دارند.

ماده 13- پروانه هاي كسب موضوع افراد مشمولاين آيين نامه در چهار نسخه صادر ، و اصل آن به متقاضي تحويل ، يك نسخه جهت اطلاع واحد مربوطه ، نسخه سوم جهت ضبط در پرونده صنفي متقاضي و نسخه چهارم در سازمان يااداره صادركننده نگهداري مي شود.

ماده 14- اين آيين نامه در 14 ماده و 13تبصره در اجراي ماده 79 قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي تهيه ودر تاريخ 6/4/1383 به تصويب وزير صنعت معدن وتجارت رسيد

آیین نامه اجرایی ماده 77 (شيوه نامه نحوه تشكيل و فعاليتاتحاديه بافندگان فرش دستباف)
یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 ساعت 1:14 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

آیین نامه اجرایی ماده 77 (شيوه نامه نحوه تشكيل و فعاليت اتحاديه بافندگان فرش دستباف)

ماده 1 ) اتحاديه بافندگان فرش دستباف شخصيتي حقوقي و غيرانتفاعي است كه در اجراي ماده 77قانون نظام صنفي و به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف طبق مفاد اين شيوه نامه تشكيل مي شود.

ماده 2 )

 كليه افراد حقيقي يا حقوقي كه به صورت كارگاهي يا خانگي (تك باف)، شهري يا روستايي به توليد و بافت فرش دستباف مشغول هستند به عضويت اين اتحاديه در مي آيند.

ماده 3 )

 اتحاديه بافندگان فرش دستباف مي تواند به صورت استاني و شهرستاني تشكيل شود. تشخيص ضرورت تشكيل اتحاديه هاي استاني به عهده كميسيون نظارت مركز استان و در شهرستان ها با پيشنهاد كميسيون نظارت شهرستان و تاييد كميسيون نظارت مركز استان خواهد بود.

تبصره: تعيين حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه به عهده كميسيون نظارت مي باشد.

ماده 4)

 براي صاحبان كارگاهها و دارندگان دار قالي كه داراي واحد صنفي باشند، در چارچوب قانون نظام صنفي پروانه كسب صادر مي شود.

تبصره :در مورد بافندگان خانگي، به تعداد افرادي كه مالك يك دار قالي مستقل باشند پروانه كسب تعلق خواهد گرفت.

ماده 5 )

 با توجه به ماهيت كار بافندگي، براي افرادي كه فاقد دار قالي بوده و صرفا به بافندگي مشغول باشند، در صورت دارا بودن شرايط، ((كارت شناسايي بافندگي فرش)) توسط اتحاديه صادر مي شود. دارندگان كارت شناسايي بافندگي از مزايايي چون بيمه و ساير مزاياي فردي اعضاي اتحاديه بهره مند خواهند شد.

تبصره 1:  دارندگان كارت شناسايي بافندگي فرش، در صورت برپا كردن دار قالي و اخذ پروانه كسب در انتخابات هيات مديره اتحاديه حق راي داشته و مي توانند كانديداي عضويت در هيات مديره شوند.

تبصره 2 :با توجه به اينكه برخي از بافندگان به صورت فصلي فعاليت مي كنند كارت شناسايي در دو قالب دائم و موقت صادر مي شود. دارندگان كارت موقت به نسبت زماني كه در طول سال به قاليبافي مشغولند، از مزايا و تسهيلات و حمايت هاي پيش بيني شده بهره مند مي شوند.

تبصره 3:به منظور دريافت كارت شناسايي مي بايستي قالي باف بودن افراد به تاييد كميسيون فني اتحاديه، موضوع بند ط ماده 30 قانون نظام صنفي برسد.

تبصره 4:شرايط و مدارك لازم براي دريافت كارت شناسايي عبارتند از:

* تابعيت جمهوري اسلامي ايران

* گواهي پايان خدمت يا معافيت از خدمت نظام وظيفه

* حداقل سن 18 سال

* عكس جديد 6 قطعه

* فتوكپي شناسنامه عكس دار

* گواهي اشتغال به بافندگي از اداره كار يا شوراي اسلامي محل و تاييد كميسيون فني اتحاديه

ماده 6 )

 به منظور تسريع در تشكيل اتحاديه هاي استاني و شهرستاني بافندگان فرش دستباف، سازمان هاي صنعت ومعدن وتحارت استانها موظفند با همكاري اتاق اصناف و ساير دستگاههاي مرتبط نسبت به شناسايي، اطلاع رساني و توجيه كارفرمايان و بافندگان (كارگاهي و خانگي) اقدام و در صورت رسيدن تعداد به حد نصاب (طبق نظر كميسيون نظارت) ترتيبي اتخاذ نمايند تا حداكثر پس از 3 ماه از زمان ابلاغ اين شيوه نامه اتحاديه تشكيل و فعاليت خود را آغاز نمايد.

تبصره:فراهم كردن زمينه عضويت ساير واجدين شرايط در اتحاديه هاي تشكيل شده به عهده اتحاديه جديد التاسيس خواهد بود كه با حمايت و پشتيباني اتاقهای اصناف و سازمان هاي صنعت ومعدن وتحارت صورت خواهد گرفت.

ماده 7)

 مراحل اجرايي تشكيل اتحاديه به شرح ذيل است:

الف ) تشكيل هيات موسس اتحاديه مركب از نمايندگان اتاق اصناف ادارات صنعت ومعدن وتحارت و سه نفر از واجدين شرايط عضويت در اتحاديه به انتخاب رييس سازمان صنعت ومعدن وتحارت استان يا اداره صنعت ومعدن وتحارت شهرستان.

ب) فراخوان عمومي براي ثبت نام و شناسايي واجدين شرايط عضويت در اتحاديه توسط هيات موسس با همكاري سازمان ها و ادارات صنعت ومعدن وتحارت و اتاق اصناف.

ج) پس از تكميل فرم هاي درخواست عضويت به تعداد پيش بيني شده توسط كميسيون نظارت، با دعوت هيات موسس مجمع عمومي اتحاديه تشكيل مي شود و در همان جلسه اعضاء هيات مديره اتحاديه مطابق فرايند انتخاباتي برگزيده خواهند شد.

ماده 8 )

 در تركيب هيات مديره اتحاديه هاي بافندگان فرش دستباف دو نفر از نمايندگان كارگاهها و سه نفر از نمايندگان بافندگان خانگي انتخاب خواهند شد. از دو نفر عضو علي البدل نيز يك نفر از نمايندگان كارگاهها و يك نفر از نمايندگان بافندگان خانگي مي باشند.

ماده 9 )

 كليه متصديان كارگاهها اعم از خانگي و يا غير خانگي كه تا تاريخ 29/12/1382 از ساير دستگاهها (كميته امداد امام خميني ره، بهزيستي، جهاد كشاورزي، تعاون و ...) مجوز فعاليت يا كارت شناسايي دريافت نموده اند نيز به عضويت اتحاديه موضوع اين شيوه نامه در مي آيند.

ماده 10 )

 در صورت نياز به تشكيل اتحاديه در شهرهاي تابعه يك شهرستان، بنا به تشخيص كميسيون نظارت و در چارچوب تبصره 4 ماده 21 قانون نظام صنفي اتحاديه اي تحت پوشش اتاق اصناف  آن شهر تشكيل مي شود. در صورتي كه در شهر مورد نظر اتاق اصناف وجود نداشته باشد اتحاديه تحت پوشش اتاق مركز شهرستان فعاليت خواهد كرد.

ماده 11 )

 شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب:

* تابعيت جمهوري اسلامي ايران

تبصره: در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور ضروري است

* ارايه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي و يا عادي و يا مبايعه نامه و يا ارايه قراردادهاي منعقده في مابين متقاضي پروانه كسب با ادارات و سازمان هاي دولتي، نهادها، شهرداري ها، شركت هاي تعاوني مسكن و شركتهاي خاص صنفي، شركت هاي تحت پوشش سازمان هاي دولتي و نهادها

تبصره :دريافت تعهد محضري از دارندگان اجاره نامه عادي مبني بر پذيرش مسووليت حقوقي ناشي از آن

* گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دايم و يا ارايه گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت تحصيلي يا پزشكي و همچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (6) ماده 10 قانون نظام وظيفه و بندهاي (ج)، (د)، (ي) ماده 50 آيين نامه اجرايي قانون مزبور

تبصره :حداقل سن دريافت پروانه كسب براي خانها هيجده سال تمام مي باشد.

* ارايه گواهي عدم سوء پيشينه

* سواد خواندن و نوشتن (به استثناي متقاضياني كه سن آنها از 50 سال به بالا مي باشد)

* گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

* ارايه پايان كار تجاري، اداري و يا كارگاهي محل واحد صنفي و يا قبض يا رسيد پرداخت عوارض كسب و پيشه ساليانه شهرداري و يا پروانه ساختماني تجاري، اداري و يا كارگاهي محل واحد صنفي و يا ارايه گواهي شهرداري مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه كسب

تبصره :براي دارندگان اجاره نامه ها و يا اسناد عادي هرگونه مدركي دال بر تشكيل پرونده در شهرداري كفايت مي نمايد.

* موافقت اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي

* عكس جديد 6 قطعه

*فتوكپي شناسنامه عكس دار دو برگ و در مورد اتباع بيگانه فتوكپي گذرنامه

تبصره 1 :صدور پروانه كسب براي افراد حقيقي و يا حقوقي با ارايه وكالت نامه ممنوع مي باشد.

تبصره 2 :بافندگان خانگي كه دار قالي آنها در محل سكونتشان قرار دارد از شمول بندهاي 2 - 7 و 8 اين قسمت مستثني مي باشند.

ماده 12 )

 كليه حمايت هاي دولت از قبيل معافيت هاي بيمه اي، پرداخت تسهيلات و ... صرفا از طريق اتحاديه در اختيار اعضا قرار مي گيرد.

ماده 13 )

 مركز ملي فرش ايران به عنوان متولي امور فرش دستباف كشور، حمايت هاي لازم براي تشكيل و فعاليت اتحاديه هاي بافندگان فرش دستباف را معمول و گزارش حمايت ها و اقدامات انجام شده در راستاي ارتقاء اثر بخشي اين اتحاديه ها را سالانه به معاونت توسعه بازرگاني داخلي ارايه مي نمايد.

ماده 14 )

 اين شيوه نامه در 14 ماده و 13 تبصره تدوين  و در تاريخ 31 /1/84 به تاييد وزير صنعت ومعدن وتحارت رسيد.  

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 70 قانون نظام صنفی(موضوع: فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی)
یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 ساعت 0:29 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 70 قانون نظام صنفی(موضوع: فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی)

در اجرای تبصره ذیل ماده 70 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 مجلس شورای اسلامی بدین وسیله آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را مشتمل‌بر بیست ماده و سه تبصره به شرح ذیل تصویب می‌نماید.
ماده 1- فروش اقساطی عبارتست از واگذاری کالا یا خدمات به بهای معلوم به خریدار به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای معین دریافت گردد.
ماده 2- قیمت فروش اقساطی در سطح واحدهای تولیدی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و خدماتی برابر با قیمت فروش نقدی بعلاوه حداکثر تا یک و نیم درصد به ازای هر ماه نسبت به مبلغ باقیمانده (پرداخت نشده قیمت نقدی در روز معامله) می‌باشد.
ماده 3- اعلام قیمت فروش نقدی و اقساطی بصورت قطعی برای کالاها و خدمات موضوع این آیین‌نامه توسط فروشنده به خریدار الزامی است.
ماده 4- در فروش اقساطی تنظیم قرارداد بین خریدار و فروشنده مشتمل‌بر مشخصات کامل کالا یا خدمت، مبلغ پرداخت نقدی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمین الزامی است.
تبصرهشورای اصناف کشور با همکاری اتاق اصناف مکلفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، جهت واحدهای صنفی، نسبت به تهیه فرم نمونه قرارداد بصورت متحدالشکل اقدام نمایند.
ماده 5- در صورتی که خریدار قبل از سر رسیدهای مقرر قصد واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود را بنماید، فروشنده مکلف است پس از کسر مابه‌التفاوت قیمت نقدی و اقساطی موضوع ماده دو این آیین‌نامه، متناسب با میزان بدهی خریدار کسورات لازم را لحاظ نماید.
ماده 6- فروشنده می‌تواند به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت بهای کالای فروخته شده، با ارایه رسید معتبر از خریدار، تضمین کافی حداکثر به میزان کل اقساط اخذ نماید.
ماده 7- فروش فوق العاده به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل پانزده درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین تحت شرایط و ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ماده 8- تعداد دفعات برگزاری فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت یک ماه می‌باشد.
ماده 9- واحدهای صنفی متقاضی فروش فوق‌العاده مکلفند کلیه کالاهای موجود در واحد خود را تحت ضوابط این آیین‌نامه به فروش رسانند.
ماده 10- هر واحد صنفی قبل از فروش فوق‌العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست با ذکر تاریخ پیشنهادی برای فروش فوق‌العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوطه تسلیم نماید.
الف– فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی.
ب– فاکتور خرید یا مدارکی دال‌بر قیمت‌های تمام شده.
ج– فهرست قیمت‌های رسمی یا متعارف در حال فروش عادی.
د– تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق‌العاده کالا.
هـ- لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف.
اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق‌العاده کالا جهت متقاضیان اقدام و در صورت عدم موافقت، مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام نماید.
تبصره 1- در صورت مخالفت و یا عدم پاسخگویی اتحادیه به درخواست متقاضی، وی می تواند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام نظر و یا 15 روز از تاریخ درخواست، اعتراض خود را از طریق اتاق اصناف ذیربط پیگیری نماید و در صورتی که اتاق ذیربط اعتراض متقاضی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند رأساً و یا از طریق اتحادیه مربوطه نسبت به صدور مجوز اقدام نماید.
تبصره 2- چنانچه متقاضی نسبت به نظر اتاق اصناف معترض باشد و یا ظرف مهلت مقرر اعتراض خویش را نسبت به نظریه اتحادیه به اتاق اصناف ذیربط اعلام ننماید، می‌تواند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ اعلام نظر و یا انقضای مدت اعتراض به نظریه اتحادیه، اعتراض خویش را به کمیسیون نظارت اعلام نماید و نظر کمیسیون نظارت قطعی و برای اتحادیه و اتاق اصناف لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده 11- واحدهای صنفی موظفند پس از اخذ مجوز انجام فروش فوق‌العاده، ضمن الصاق آن در محل کسب، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت فروش فوق‌العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به طوری که در معرض دید همگان باشد، نصب نمایند.
ماده 12- اتحادیه‌ها و اتاق اصناف صادرکننده مجوز فروش فوق العاده مکلفند پس از صدور مجوز، یک نسخه از مجوز را در استانها به سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان و در شهرستانها به مدیریت صنعت ومعدن وتجارت شهرستان ارسال نمایند. همچنین به منظور برخورداری واحدهای صنفی برگزار کننده فروش فوق العاده از تخفیفهای مالیاتی، اتحادیه ها و یا اتاق اصناف مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال نمایند.
ماده 13- واحدهای صنفی مجاز نمیباشند برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد عرضه در فروش فوق العاده، برخلاف واقع تبلیغ نمایند. تبلیغ خلاف واقع علاوه ‌بر تعقیب قانونی، موجب جلوگیری از فروش فوق العاده خواهد شد.
ماده 14- در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز یا عدم رعایت مقررات این آیین نامه اقدام به فروش فوق العاده نماید، مرتکب تخلف صنفی گردیده و به مجازات مقرر در ماده 70 قانون نظام صنفی محکوم میگردد و چنانچه عمل واحد صنفی مشمول تخلف دیگری نیز باشد، به مجازات مربوط به آن تخلف نیز محکوم میشود.
ماده 15- واحد صنفی برگزار کننده فروش فوق العاده، مکلف به صدور و تسلیم فاکتور فروش یا فیش صندوق به مشتری میباشد.
ماده 16- واحدهای فاقد پروانه کسب، مجاز به فروش فوق العاده نمیباشند. در صورت انجام، اتحادیه های صنفی ذیربط موظفند طبق ماده 27 قانون نظام صنفی این گونه واحدها را تعطیل نمایند.
ماده 17- اتحادیه ها و یا اتاقهای اصناف جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده مینمایند، مجازند مبلغی را بر اساس آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی دریافت نمایند.
ماده 18- به منظور تنظیم بازار و تشخیص ضرورت برگزاری فروش فوق العاده توسط معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، اتاق اصناف مکلفند با همکاری اتحادیه ها نسبت به انجام آن اقدام و در صورت عدم تمایل اتحادیه های صنفی رأساً با دایر نمودن مکان هایی در نقاط مختلف شهر در این خصوص اقدام نمایند.
ماده 19- سازمان صنعت ومعدن وتجارت استانها، ادارات صنعت ومعدن وتجارتشهرستانها و کمیسیونهای نظارت و اتحادیه-های صنفی بر نحوه انجام فروش اقساطی و فروش فوق العاده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت مینمایند.
ماده 20- ناظران و بازرسان سازمان صنعت ومعدن وتجارت استانها، اداراتصنعت ومعدن وتجارت شهرستانها، کمیسیونهای نظارت و اتحادیه های صنفی مکلفند به شکایات افراد از اشخاص حقیقی و حقوقی که با فروش اقساطی و یا فروش فوقالعاده به اشخاص خسارت وارد می آورند را بررسی و در صورت احراز تخلف، فرد متخلف را به مراجع قانونی ذیربط معرفی نمایند

تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه‌های صنفی
یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 ساعت 0:19 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی
موضوع: تشکیل کمیسیون‌های اتحادیه‌های صنفی

ماده 1- اتحادیه‌های صنفی موظفند نسبت به تشکیل کمیسیون‌های ذیل و سایر کمیسیون‌های مصوب هیأت عالی نظارت بر اساس مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند.
1-
کمیسیون رسیدگی به شکایات.
2-
کمیسیون حل اختلاف.
3-
کمیسیون بازرسی واحدهای صنفی.
4-
کمیسیون فنی.
5-
کمیسیون آموزش.
ماده 2- تعداد اعضای کمیسیون‌های مذکور در اتحادیه‌هایی که تعداد اعضای آن‌ها کمتر از 1000 نفر باشد 3 نفر و در اتحادیه‌هایی با بیش از 1000 نفر عضو 5 نفر می‌باشد.
ماده 3- اعضای کمیسیون‌های مزبور به پیشنهاد هیأت مدیره اتحادیه و تصویب اعضای هیأت رییسه مجمع امور صنفی ذیربط و با ابلاغ رییس اتحادیه از میان افراد دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسایل صنفی انتخاب می‌شوند.
تبصره- هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه فقط می‌تواند عضو یکی از کمیسیون‌ها باشد.
ماده 4- مدت مأموریت اعضای کمیسیون محدود به مدت خدمت هیأت مدیره اتحادیه صنف ذیربط بوده و تا تعیین و معرفی اعضای جدید کمیسیون‌ها، این مأموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع می‌باشد.
تبصره 1- در صورت استعفاء، فوت، عزل یا حجر هر یک از اعضای کمیسیون، هیأت مدیره اتحادیه مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز شخص یا اشخاص دیگری را جهت عضویت در کمیسیون، برای باقیمانده مدت مأموریت به مجمع امور صنفی معرفی نماید.
تبصره 2- عزل اعضای کمیسیون‌های مزبور به پیشنهاد هیأت مدیره اتحادیه و تصویب هیأت رییسه اتاق اصناف ذیربط خواهد بود.
تبصره 3- در صورت احراز تخلف از سوی کمیسیون‌های مذکور و عدم رسیدگی هیأت مدیره اتحادیه، هیأت رییسه مجمع امور صنفی رأساً به موارد تخلف رسیدگی خواهد نمود. نظر اتاق اصناف لازم‌الاجراء است.
ماده 5- اعضای کمیسیون‌های مذکور در نخستین جلسه از میان خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی و در اتحادیه‌های دارای بیش از هزار عضو یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس، یک نفر منشی و دو نفر را به عنوان عضو کمیسیون با رأی اکثریت نسبی اعضاء انتخاب خواهند نمود.
ماده 6- جلسات هر کمیسیون حداقل هر هفته یک‌ بار تشکیل می‌گردد و تاریخ و ساعـت تشکیل جلسه بایـد چهـل و هشـت ساعت قبل کتباً به اعضاء و اشخاصی که باید در هر جلسه کمیسیون حضور یابند اطلاع داده شود.
تبصره 1- در صورت تراکم کار بنا به درخواست رییس کمیسیون، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.
تبصره 2- جلسات کمیسیون مذکور با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و مصوبات کمیسیون‌های 3 نفره با حداقل 2 رأی موافق و در کمیسیون‌های 5 نفره با حداقل 3 رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده 7- صورتجلسات هر جلسه کمیسیون توسط منشی در دفتر مخصوصی با ذکر تاریخ تشکیل جلسه و موضوع و رأی کمیسیون ثبت و حداکثر ظرف مدت یک هفته از طریق اتحادیه ذیربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- مصوبات هر جلسه کمیسیون پس از تأیید هیأت مدیره اتحادیه قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2- در صورت اختلاف نظر بین مصوبات کمیسیون‌های مذکور با هیأت مدیره اتحادیه، موضوع به اتاق اصناف ذیربط اعلام و نظر اتاق در این خصوص لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 8- موضوعات قابل طرح در هر جلسه کمیسیون منحصراً در حدود تکالیف و مقررات صنفی خواهد بود.
تبصره- نظریات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبته قانونی باشد.
ماده 9- هیأت مدیره اتحادیه مکلف است نیروی انسانی و تسهیلات لازم را در اختیار کمیسیون‌های مذکور قرار داده و همکاری نزدیک را در جهت اجرای وظایف قانونی کمیسیون انجام دهد.
ماده 10- بودجه هر کمیسیون و حق‌الزحمه اعضای آن‌ها از طریق پیش‌بینی در بودجه سالیانه اتحادیه تأمین اعتبار می‌گردد.
تبصره- دریافت هرگونه وجه توسط اعضای کمیسیون از مراجعان (ارباب رجوع) تحت هر عنوان ممنوع است.
ماده 11- در صورتی که هر یک از اعضای کمیسیون‌های مذکور حداکثر پنج جلسه متناوب و یا سه جلسه متوالی (ظرف مدت سه ماه) از حضور در جلسات کمیسیون به طور غیر موجه خودداری نماید، مستعفی شناخته شده و هیأت مدیره اتحادیه مکلف است شخص دیگری را برای بقیه مدت انتخاب به اتاق اصناف معرفی نماید.
تبصره 1- تشخیص غیر موجه بودن غیبت هر عضو کمیسیون با اعضای هیأت مدیره اتحادیه صنف ذیربط است.
تبصره 2- رسیدگی به غیبت رییس اتحادیه عضو یک کمیسیون با هیأت رییسه اتاق اصناف خواهد بود.
ماده 12- رییس هر یک از کمیسیون‌های مذکور موظف است گزارش عملکرد کمیسیون ذیربط را به طور مستند به هیأت مدیره اتحادیه ارایه نماید.
ماده 13- امـور اداری کمیسیـون تـوسط دفتـر اتحـادیه به ترتیبـی که از سوی هیأت مدیره اتحادیه مقرر می‌گردد، انجام خواهد شد.
ماده 14- کمیسیون حق انجام مکاتبات رسمی و یا غیر رسمی به جز با اتحادیه ذیربط نخواهد داشت مگر در مواردی که مربوط به رییس اتحادیه باشد که در این صورت رییس کمیسیون مراتب را به هیأت رییسه مجمع امور صنفی جهت اقدام قانونی اعلام می‌دارد.
ماده 15- در صورت ضرورت و درخواست هیأت مدیره اتحادیه،‌ کمیسیون مکلف به برگزاری جلسه در حضور هیأت مدیره اتحادیه خواهد بود.

کمیسیون رسیدگی به شکایات

ماده 16- خریداران و مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایت خود را در مورد تخلف‌های صنفی واحدهای صنفی به اتحادیه‌های ذیربط اعلام نمایند. اتحادیه‌های صنفی موظفند شکایات دریافتی را جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع نمایند.
ماده 17- کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت یک هفته شکایات دریافتی را رسیدگی نموده و نظر خود را به رییس اتحادیه جهت اقدامات قانونی اعلام نماید.
ماده 18- اتحادیه موظف است حـداکثـر ظـرف مدت 3 روز شکایت دریافتـی و نظـر کمیسیون رسیدگی به شکایات را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نماید. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، پرونده را بر اساس ماده 72 قانون نظام صنفی جهت رسیدگی به هیأت‌های بدوی ارسال نماید.
ماده 19- کمیسیون می‌تواند درموارد ضروری نظر مجمع را درخصوص شکایات واصله از طریق اتحادیه مربوطه استفسار نماید.
ماده 20- کمیسیون می‌تواند جهت احراز حقیقت امر و کشف واقع و صدور نظریه موجه و همچنین تشخیص و انطباق شکایت مطروحه با شرح وظایف خود و نهایتاً جلوگیری از تداخل در امور مراجع قضایی از وجود مشاور و متخصص مربوطه استفاده نماید.

کمیسیون حل اختلاف

ماده 21- وظیفه کمیسیون حل اختلاف، رسیدگی به اختلاف افراد صنفی می‌باشد که از طریق هیأت مدیره اتحادیه به کمیسیون مزبور ارجاع می‌گردد.
ماده 22- شکایات افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و پس از رؤیت رییس اتحادیه، حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایت رسیدگی و نظر خود را به رییس اتحادیه جهت اقدام قانونی اعلام نماید.
ماده 23- در هر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.
ماده 24- چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون حل اختلاف به اختلافات مطروحه، از نظر صنفی تخلفاتی احراز گردد، حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های مربوط اقدام خواهد شد.

کمیسیون فنی:

ماده 25- وظایف کمیسیون فنی که از طریق هیأت مدیره ارجاع می‌گردد به شرح ذیل می‌باشد:
الف- نظارت بر حسن انجام کار افراد صنفی از نظر مسایل فنی و تخصصی.
ب- نظارت بر رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی.
ج- انجام آزمون صلاحیت فنی از متقاضیان دریافت پروانه کسب با هماهنگی سازمان‌های ذیربط جهت مشاغل فنی.
ماده 26- در موارد نظارت بر حسن انجام کار واحدهای صنفی از نظر مسایل فنی و تخصصی هیأت مدیره اتحادیه کتباً مأموریت مورد نظر را با اشاره به اجرای آن و تعیین نشانی دقیق محل مورد نظر به کمیسیون ابلاغ خواهد نمود و کمیسیون پس از اجرای مأموریت، نتیجه را به هیأت مدیره گزارش خواهد کرد. در اینگونه موارد چنانچه تخلفاتی احراز گردد به ترتیب مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده 28 اقدام خواهد شد.
ماده 27- کلیه آزمون‌ها و تعیین صلاحیت فنی افراد صنفی توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان اتحادیه و وزارت کار و امور اجتماعی(سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) و یا سایر مراجع ذیربط صورت خواهد پذیرفت.
تبصره- آن دسته از متقاضیان پروانه کسب که دارای گواهی مهارت فنی از مراجع ذیصلاح باشند، صلاحیت فنی آن‌ها محرز شده تلقی می‌شود و نیاز به شرکت در آزمون فنی نخواهند داشت.
ماده 28- استانداردهای مهارت و تخصص توسط وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) و یا سایر مراجع ذیربط تهیه می‌شود و در صورت نیاز از متخصصین مربوطه جهت تهیه و تدوین استانداردها دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره- استانداردهای مذکور پس از اعلام مراجع ذیصلاح، از طریق دبیرخانه هیأت عالی نظارت به منظور ایجاد هماهنگی به کمیسیون‌های نظارت بر سازمان‌های صنفی سراسر کشور ابلاغ خواهد گردید.
ماده 29- شرط اصلی صلاحیت اشتغال، ‌موفقیت در آزمون مربوطه می‌باشد و مادام که استاندارد هر یک از مشاغل موضوع آیین‌نامه تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی مشخص نگردیده، نظر اتحادیه مربوط به هر حرفه با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای) و یا سایر مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه کفایت می‌نماید.
ماده 30- اتحادیه‌ها مکلفند پس از تصویب استاندارد مربوط به هر حرفه و شغل و تشکیل کمیته آزمون افراد صنفی را از طریق کمیسیون فنی برای شرکت در آزمون‌های مقرر به مدیریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای معرفی نمایند.
ماده 31- هر فرد صنفی پس از دریافت معرفی‌نامه از اتحادیه مکلف است در وقت تعیین شده در آزمون‌های مقرر شرکت نماید. عدم شرکت در آزمون بدون عذر موجه به منزله عدم رعایت دستورات اتحادیه تلقی خواهد شد. تشخیص عذر موجه با اتحادیه است.

کمیسیون آموزش

ماده 32- اتحادیه‌های صنفی موظفند برای آموزش‌های مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمان‌های دولتی و غیر دولتی تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 33- کمیسیون آموزشی اتحادیه موظف است به منظور بالا بردن سطح آگاهی و دانش عمومی اعضای صنف درخصوص قوانین و مقررات صنفی کشور، تأمین اجتماعی، بهداشت، مالیات، نیروی انتظامی، شهرداری و سایر قوانین مرتبط با نظام صنفی با هماهنگی هیأت مدیره اتحادیه و اتاق اصناف ذیربط دوره‌های آموزشی برگزار نماید.
ماده 34- اتحادیه‌ها موظفند به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی و همچنین ارتقای کارآیی آنان، دوره‌های آموزشی لازم را از طریق کمیسیون آموزشی برگزار نمایند.
تبصره- اتحادیه‌ها موظفند هماهنگی لازم در این زمینه را با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عمل آورند.


کمیسیون بازرسی

ماده 35- کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است در راستای اجرای قانون نظام صنفی به ویژه فصل هشتم، ضمن اعزام بازرسان اتحادیه به واحدهای صنفی، گزارش آنان را دریافت و نتیجه را به هیأت مدیره اتحادیه اعلام تا برابر ماده 72 قانون نظام صنفی رسیدگی شود.
ماده 36- کمیسیون بازرسی اتحادیه موظف است واحد صنفی افراد متقاضی پروانه کسب را بازدید نموده و گزارش آن را به اتحادیه مربوط اعلام نماید.
تبصره- هیأت مدیره اتحادیه موظف است تسهیلات مورد نیاز را (نیروی انسانی کافی) جهت بازرسی از واحدهای صنفی و همچنین رسیدگی به تخلفات صنفی جهت کمیسیون بازرسی و بازرسان اتحادیه فراهم نماید.
ماده 37- در شهرستان‌هایی که تعداد اعضای اتحادیه‌های صنفی به گونه‌ای است که امکان تشکیل کمیسیون‌های فوق را به طور مستقل دارا نمی‌باشد، با تصویب کمیسیون نظارت می‌توان بعضی از کمیسیون‌ها را در هم ادغام نمود.
ماده 38- اتحادیه‌های صنفی مکلفند در پایان هر ماه آمار مربوط به عملکرد هر یک از کمیسیون‌های این آیین‌نامه را در قالب فرم‌های مربوط که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری سازمان بازرسی و نظارت تهیه و جهت سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان‌ها ابلاغ خواهد شد از طریق اتاق اصناف به سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان‌ها اعلام نمایند.
ماده 39- اتحادیه‌های صنفی مکلفند در راستای اجرای طرح‌های ویژه نظارتی و یا بازرسی‌های خاص فصلی، همکاری‌های لازم را با سازمان صنعت ومعدن وتجارت استان‌ها معمول نمایند.
ماده 40- این آیین‌نامه در 40 ماده و 17 تبصره و در اجرای تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 18/11/1383 به تصویب وزیرسازمان صنعت ومعدن وتجارت رسید

آئين نامه اجرايي ماده ۲۸قانون نظام صنفي (تعطيل موقت واحدهاي صنفي)
یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393 ساعت 0:10 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

آئين نامه اجرايي ماده ۲۸قانون نظام صنفي (تعطيل موقت واحدهاي صنفي)

 ماده 1- واحد صنفي « تنها» در موارد زير به طور موقت از يك هفته تا شش ماده تعطيل مي‌گردد.

الف - اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب ، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.

ب- تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل بهمدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيأت هالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده مي‌شود.

تبصره : تشخيص موجه بودن دليل با اتاق اصناف مي‌باشد.

ج - عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آيين نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.

د - عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.

ه - عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب قانون نظام صنفي.

تبصره :‌ تشخيص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف است.

ماده 2- هر فرد صنفي كه به شغل يا مشاغل ديگري در محل كسب خود غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجازشمرده است ،‌مبادرت نمايد به ترتيب ذيل اقدام مي‌گردد.

الف ) براي بار اول اخطار كتبي و درج درپرونده واحد صنفي و 15 روز فرصت براي برگشت به شغل قيد شده و در پروانه.

ب)‌ براي بار دوم تعطيل محل كسب به مدت يك هفته و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ج ) براي بار سوم تعطيل محل كسب به مدت دوماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

د) براي بار چهارم تعطيل محل كسب به مدت شش ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

تبصره 1: چنانچه فعاليت فرد صنفي در مشاغل ديگري به غير از آن چه در پروانه قيد شده مربوط به اتحاديه ديگري باشد اتحاديه فوق ابتدا مراتب را كتباً به اتحاديه اي كه پروانه كسب واحد فوق را صادر نموده اعلام مينمايد . تا ضمن رسيدگي حداكثر ظرف مدت پانزده روز نتيجه اقدامات قانوني را طبق ماده2 اين آيين نامه به اتحاديه مزبور منعكس نمايد . در غير اين صورت اتحاديه مزبورمجاز به اجراي ماده 27 قانون نظام صنفي براي واحد فوق خواهد بود.

تبصره 2:‌ اتحاديه هاي مربوط موظفند يك نسخه از رونوشت مكاتبات في مابين را جهت اطلاع به اتاق اصناف ذيربط ارسال نمايند. در صورت اختلاف في‌مابين اتحاديه‌ها،‌ نظر اتاق اصناف ملاك خواهد بود.

ماده 3: هر واحد صنفي كه بنا به احتياج شخصي يا ضروري قصد تعطيل موقت محل كسب خود را بيش از پانزده روز در سال داشته باشد بايدكتباً مراتب را به اتحاديه مربوط اعلام شده و موافقت اتحاديه را كسب نمايد.

ماده 4: براي افراد صنفي كه واحد خود را بدون عذر موجه به صورت غير مجاز و زايد بر مدت معين شده در ماده 3 اين آيين نامه تعطيل نمايند . به شرح زير اقدام مي‌گردد.

الف ) براي بار اول اخطار كتبي و درج درپرونده واحد صنفي.

ب) براي بار دوم تعطيل محل كسب براي مدت پانزده روز.

ج) براي بار سوم تعطيل محل كسب براي مدت يك ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

د) براي بار چهارم تعطيل محل كسب به مدت سه ماه و ضبط پروانه كسب دراتحاديه

تبصره : واحدهاي صنفي نانوايي در مورد تعطيل محل كسب و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ماده 5 – هر يك از اعضاء اتحاديه كه نسبت به پرداخت حق عضويت سالانه برابر مفاد آيين نامه مربوط اقدام ننمايد ظرف مدت 15روز باابلاغ كتبي از طرف اتحاديه مربوطه  مكلف به پرداخت خواهد شد ، چنانچه در خاتمه مهلت تعيين شده در اخطار كماكان حق عضويت را نپردازد به مدت يك ماه محل كسب عضومتخلف تعطيل و در خاتمه مدت مزبور، در صورت عدم پرداخت حق عضويت ، موجب تعطيل محل كسب به مدت دوماه مي گردد.

تبصره : هرگاه از لحاظ ميزان حق عضويت بين فرد صنفي و اتحاديه مربوط اختلاف باشد موضوع در اتاق اصناف ذيربط مطرح ونظراتاق در اين مورد لازم الاجرا مي باشد.

ماده 6- هر واحد صنفي كه مصوبات و دستورات قانوني هيات عالي نظارت و كميسيون نظارت را كه به وسيله اتحاديه ابلاغ شده است اجراننمايند به طريق ذيل اقدام مي گردد.

الف ) براي بار اول اخطار كتبي و درج درپرونده واحد صنفي.

ب ) براي بار دوم تعطيل محل كسب برا ي مدت پانزده روز.

ج ) براي بار سوم تعطيل محل كسب برا ي مدت يك ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

د) براي بار چهارم تعطيل محل كسب به مدت سه ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

تبصره : در صورت اعتراض فرد صنفي ، تشخيص عدم اجراء به عهده اتاق اصناف است.

ماده 7- هر فرد صنفي كه نسبت به اجراي تكاليف مقرر در قانون نظام صنفي عمل ننمايد و جهت عدم اجراي آن تكليف در فصل هشتم قانون مزبور جريمه اي تعيين نگرديده باشد به ترتيب ذيل عمل مي‌گردد.

الف ) براي بار اول اخطار كتبي و درج درپرونده واحد صنفي.

ب) براي بار دوم تعطيل محل كسب به مدت يك ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ج) براي بارسوم تعطيل محل كسب به مدت يك ماه وضبط پروانه كسب در اتحاديه.

د) براي بار چهارم تعطيل محل كسب به مدت سه ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه

ماده 8- عدم اجراي ضوابط انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براساس قانون و مقررات نظام صنفي واحدهاي صنفي راملزم به رعايت آن مي‌نمايد به شرح زير اقدام مي‌گردد.

الف ) براي بار اول اخطار كتبي و درج درپرونده واحد صنفي.

ب) براي بار دوم تعطيل محل كسب براي مدت ده روز.

ج) براي بار سوم تعطيل محل كسب به مدت يك ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

د) براي بار چهارم تعطيل محل كسب به مدت سه ماه و ضبط پروانه كسب در اتحاديه.

ماده 9- كليه احكام قضايي صادره از سوي مقامات قضايي جهت تعطيل و پلمپ واحد صنفي راسا توسط مأمورين ادارات نظارت بر اماكن عمومي ناجا به مورد اجرا گذارده خواهدشد و مراتب به اتحاديه صنف مربوط اعلام ميگردد.

ماده 10- اتحاديه ها و اتاق اصناف موظفند گزاراشات ادارات اماكن نيروي انتظامي را در خصوص تخلفات صنفي واحدهاي صنفي دريافت و مورد رسيدگي و اقدام قانوني قرار دهند.

ماده 11- تعطيل موقت واحدهاي صنفي با اعلام اتحاديه ، از طريق نيروي انتظامي در اختيار اتاق اصناف و به همراه نماينده اتاق مربوطه انجام مي‌گيرد.

تبصره : قبل از پملب واحدهاي متخلف از 10 تا20 روز به داير كننده مهلت داده مي‌شود كه كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.

ماده 12- هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي شود مي تواند به كميسيون نظارت شكايت كند نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دوهفته اعلام خواهد شد لازم الاجراء است.

ماده 13- واحدهاي صنفي كه به تعطيل موقت محل كسب محكوم مي شوند . چنانچه پس از پايان مدت تعطيل حداكثر تا 6 ماه نسبت به افتتاح واحد صنفي خود اقدام ننمايند اعراض از كسب تلقي گرديده و پروانه كسب آنان به طوردايم لغو مي‌گردد.

تبصره 1:‌ در صورت تكرار تخلفات موضوع اين آيين نامه توسط فرد صنفي بيش از چهار بار در طول سال و اعمال مجازات تعيين شده بااعلام اتحاديه ذيربط و تأييد اتاق اصناف مربوط پروانه كسب واحد صنفي لغومي‌گردد.

تبصره 2:‌ در مواردي كه پروانه كسب فرد صنفي به طور دايم لغو مي‌گردد . در صورت درخواست پروانه كسب مجدد از اتحاديه ذيربط عضوجديد شناخته مي‌شود.

ماده 14- اتحاديه ها موظفند رونوشت احكام صادره در خصوص تعطيل واحد صنفي را جهت قطع سهميه كالا و مواد اوليه و خدمات در طول مدت تعطيل به شركت تعاوني صنف يا ساير سازمانهاي مربوطه منعكس نمايند.

ماده 15- اتحاديه هاي صنفي ملزم به اجراي مفاد اين آيين نامه در خصوص تعطيل موقت يا دايم محل كسب و همچنين لغو پروانه بوده،نظارت و پي‌گيري در اجراي اين امر به عهده اتاق اصناف ذيربط مي باشد.

ماده 16- اين آيين نامه در 16 ماده و 10تبصره در اجراي ماده 28 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ 30/8/83 به تصويب وزير بازرگاني رسيد.

(انواع مشاغل تخصصي و صنفي)
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ساعت 11:57 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

آئين نامه اجرايي تبصره ماده ۱۳قانون نظام صنفي(انواع مشاغل تخصصي و صنفي)

 ماده 1 - مشاغل تخصصي و فني تبصره ماده 13 قانون نظام صنفي بشرح ليست ذيل تعيين مي‌گردد:

تبصره : آن دسته از مشاغل تخصصي و فني بر حسب ضرورت در آينده ايجاد مي گردد باتصويب وزير بازرگاني به ليست مشاغل فني موضوع ماده يك اضافه خواهد شد:

 1. تعمير كاران و توليد كنندگان الكترونيك

2. تعميركاران و توليد كنندگان الكتروموتور

3. تعميركاران و توليد كنندگان لوازم برقي

4. تعمير كاران دوچرخه و موتور سيكلت

5. درودگران و مبلسازان

6. ذوب فلزات

7. سراجان

8. عكاسان و فيلمبرداران تهران

9. كليشه و ليتوگراف مهر و چاپ پلاك

10. نانوايان (نانهاي سنتي و حجيم و نيمه حجيم(

11. آرايشگران مردانه و زنانه

12. آهنكاران ساختمان (درب و پنجره)

13. باطريسازان

14. تابلو و نئون پلاستيك

15. تزئينات داخل ساختمان

16. توليد كنندگان پوشاك و سيسموني

17. چايخانه داران

18. خياط مردانه و زنانه

19. دارندگان اتوسرويس

20. تعمير كنندگان ساعت

21. سازندگان و تعميركاران و فروشندگان طلا و جواهر

22. سيمانكاران و موزاييك سازان

23. تعميركاران قفل و كليد

24. قناد و شيريني فروش و بستني

25. تعميركاران ماشينهاي سبك و سنگين (مكانيسينهاي اتومبيل(

26. نقاشان اتومبيل

27. گلگير و رادياتورسازان

28. پيراهن دوزان

29. عكاسان

30. سازندگان ظروف آلومينيوم

31. توليد كنندگان كالاي كشباف

32. تعميركاران سماور و چراغ

33. كفاشان دستدوز

34. نقاشان ساختمان

35. تعويض روغن ،‌لاستيك و پنجرگيري

36. مسگران

37. صحافان و آلبوم ساز

38. تعميركاران انواع تلفن

39. تعمير كنندگان ماشينهاي اداري و تحرير

40. تعميركنندگان رايانه

41. تشكدوزان

42. صنايع آلومينيوم درب و پنجره سازان

43. آهنسازان

44. تعميركاران و نصب كنندگان تأسيسات گرمايشي و سرمايشي ساختمان

45. لوله كشي آب و فاضلاب

46. تابلوسازان برق فشار قوي

47. تعميركاران عينك

48. حفر چاههاي عميق و نيمه عميق

49. ماشين ساز و فلز تراش

50. آهنگران اتومبيل

51. الكتريكي و سيم كشي ساختمان

52. خشكشويي و لباسشوئي

53. تخليه چاه و نشت آب

54. تعميركاران چرخهاي خياطي و صنعتي

55. رنگ آميزي چوب و دكوراسيون

56. تعميركاران كيف و كفش

57. شيشه خم اتومبيل

58. قطعه ساز فايبر گلاس

59. قفل ساز اتومبيل

60. تعمير جكهاي هيدروليك

61. تعمير جلوبندي وسايط نقليه

62. تعمير انواع كمك فنر

63. چوب بري

64. تعمير انواع پمپ آب

65. خدمات و نصب دزدگير

66. الكتريكي صنعتي

67. اوراق كنندگان و اوراق فروشان اتومبيل

68. شيشه بران و آيينه كاران

69. ندافان

70. نصب ايزوگام

71. تعمير ماشينهاي كشاورزي

72. گلدوزي

73. لنت كوبي

74. لوستر سازي

75. اره و چاقو تيزكني

76. آسيابهاي سنگي سنتي

77. صابون سازان

78. كانال سازي

79. توليد انواع اگزوز

80. چادر دوزان

81. توليد رشته آش

82. شكلات سازي

83. كابينت سازي

84. تانكر سازي

85. اطاقساز كاميون سبك

86. شومينه سازي

87. حلواساز و عصار

88. توليد لوله ، بلوك و جدول سيماني

89. نبات و آبنبات ريزان

90. توليد انواع دفتر

91. ساخت ظروف استيل

92. منبت و معرق كاري

93. چرخكار و پرداخت كاري لوازممسي

94. تعميركاران وسايل نفت سوز و گاز سوز

95. نقشه كشي قالي

96. قاليشويان

97. حكاكي چيني جات

98. كوزه و گلدان ساز و ظروف سراميك

99. سازنده و فروشنده تزئينات سنگي

100. تعميركننده گيربكس و ديفرانسيل انواع موتور (سبك و سنگين(

101. كمپرسي سازي

102. تريلي سازي

103. كانتيز سازي

104. منبع سازي

105. تعميرات موتور و قايق و لنج

106. تعمير و نگهداري و مونتاژ جرثقيل و چيلر

107. توليد كنندگان انواع صندلي خودرو و لوازم مربوط

108. كارگاه توليد و چاپ عكس رنگي (لابراتور عكاسي(

109. سازنده كوره هاي دوار با سوخت مايع (مازوت ، گازوئيل و نفت سياه(

110. كارگاه توليد مواد سازي اوليه كفش (گرانول سازي(

111. تعمير اسلحه شكاري ،‌ماهيگيري

ماده 2- كميسيون هيأت عالي نظارت مي‌تواند براساس درخواست كميسيونهاي نظارت شهرستانهاي كشور نسبت به اضافه نمودن برخي از مشاغل تخصصي و فني كه در شهرستانهايخاص وجود دارد به ليست مزبور اقدام نمايد.

ماده 3- افرادي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم فني (كارو دانش ) در هريك ازرشته هاي فوق مي‌باشند جهت دريافت پروانه كسب از آزمون فني و تخصصي معاف مي‌باشند.

ماده 4- اين‌ آئين نامه در چهار ماده و يك تبصره و در اجراي تبصره و در اجرايتبصره ماده 13 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ 31/5/83 به تصويب وزير بازرگاني رسيد.

نحوه همكاري نيروي انتظامي با اتحاديه‌ها و اتاق اصناف
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ساعت 11:52 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

آئين‌نامه اجرايي ماده ۸۱قانون نظام صنفي(نحوه همكاري نيروي انتظامي با اتحاديه‌ها و اتاق اصناف و اتاق اصناف ایران )

ماده 1- براساس ماده 81 قانون نیروی انتظامي كشور موظف است در اجراي قانون نظام صنفي همكاري لازم را بااتحاديه ها ، اتاق اصناف و اتاق اصناف ایران ، معمول دارد نحوه همكاري نيروي مزبور به موجب اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 2- اتحاديه هاي صنفي مكلفند به موجب بند يازده ماده 3 آيين نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب مصوب 8/5/83 وزير محترم بازرگاني ، موافقت اداره نظارت بر اماكن نيروي انتظامي رااخذ نمايند.

تبصره 1: براساس تبصره 2 ماده12 قانون نظامي صنفي ادارات اماكن نيروي انتظامي شهرستانهاي كشور موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام ، نظر قطعي و نهايي خود را به اتحاديه صنف مربوط اعلام نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره 2: در صورت عدم استعلام به منظور اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماكن عمومي و صدور پروانه كسب براي مشاغل ماده فوق و يا عدم موافقت ادرات نظارت مبني بر صدور پروانه كسب ، پروانه صادره فاقداعتبار قانوني بوده و ضمن طرح موضوع از سوي ادرات نظارت بر اماكن عمومي در كميسيون نظارت نسبت به ابطال پروانه اقدام خواهد شد.

ماده 3- ادارات نظارت بر اماكن عمومي ترتيبي اتخاذ نمايند. كه از مراجعه فردي متقاضيان پروانه كسب به ادرات مزبورجلوگيري گردد، پرونده مربوطه برابر ضوابط و مقررات مورد نظر ناجا در اتحاديه‌هاتشكيل و توسط پيك مخصوص و يا سيستم الكترونيك به ادارات نظارت بر اماكن عمومي ارسال و پاسخ استعلامات نيز به همان نحو به اتحاديه ارسال گردد.

تبصره : مسئوليت تطبيق فتوكپي مدارك و مشخصات متقاضي با اصل آن به عهده اتحاديه مي باشد.

ماده 4- صدور بيش از يك پروانه كسب براي فرد صنفي منوط به معرفي مباشر مي‌باشد.

تبصره : صاحب پروانه كسب براي دريافت پروانه كسب مجدد بايد درخواست كتبي خود را مبني بر معرفي اتحاديه تسليم دارد. اتحاديه در صورت تاييد ، فرد معرفي شده را به منظور اخذ موافقت به ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي معرفي و پس از اخذ موافقت ادارات نظارت بر اماكن عمومي ، نسبت به صدور كارت مباشرت اقدام نمايند.

ماده 5- افراد صنفي موظفند پيش از بكارگيري كساني كه براي انجام خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي كنند مراتب رابه اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي نسبت به صدور كارت شناسايي عكس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره 1: صاحبان اماكن و مشاغل مورد نظر موظفند قبل از بكارگيري ، فرد متقاضي مدارك لازم شامل 4 قطعه عكس 4*6 ،فتوكپي شناسنامه ، برگ پايان خدمت يا معافيت دائم فرد را مطابق ماده 3 اين آيين نامه جهت اداره نظارت بر اماكن عمومي ارسال نمايند.

تبصره 2: ادارات نظارت براماكن عمومي نيروي انتظامي ، موظفند ظرف مدت يك هفته ، پاسخ نهايي خود را جهت صدوركارت ، به اتحاديه ها اعلام نمايند . عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت اداره اماكن ذيربط تلقي مي گردد.

تبصره 3: در صورت بروز و جرم از سوي دارندگان كارت ارايه خدمات بنا بر تشخيص و اعلام ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي و ساير مراجع ذيصلاح ، اتحاديه هاي صنفي مكلفند نسبت به ابطال كارت شناسايي آنان اقدام و از ادامه اشتغال فرد مذكور جلوگيري نمايند.

ماده 6- محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي و حقوقي كه پروانه كسب براي آن صادر نشده باشد با اعلام اتحاديه و ازطريق نيروي انتظامي دراختيار اتاق اصناف ذيربط پلمب مي گردد.

ماده 7: نيروي اننظامي مكلف است در اجراي ماده 27 و 28 قانون نظام صنفي ، براساس درخواست اتاقهای اصناف و برحسب نياز ، نيروي لازم جهت تعطيل و پملب واحدهاي صنفي در اختياراتاق مزبور قراردهد

تبصره 1: نيروي انتظامي قبل ازپلمب محل داير شده از 10 تا 20 روز به داير كننده مهلت مي دهد تا كالاهاي موجود درمحل را تخليه نمايد.

تبصره 2: فك پملب محل مزبور پس از صدور پروانه كسب و يا پس از گذشت يك هفته از تاريخ پلمب ، در صورت تشكيل پرونده در اتحاديه و ارايه مدارك مربوط به بندهاي 2، 7، 11 آيين نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب (موضوع تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي ) توسط متقاضي به اتحاديه و پس از اخذ تعهد كتبي مبني بر تكميل پرونده به اتحاديه ظرف مهلت يك ماه پس از اعلام اتحاديه به اتاق اصناف  ذيربط توسط نيروي انتظامي انجام مي‌گردد.

تبصره 3: چنانچه فرد صنفي ازفعاليت صنفي به اتحاديه اعلام انصراف نمايند اتحاديه در اسرع وقت و با اخذ تعهدكتبي مبني بر عدم فعاليت تا صدور پروانه كسب از محل مزبور و با اخذ هزينه بازرسي كه  به تصويب كميسيون نظارت رسيده باشد از طريق اتاق اصناف ذيربط فك پملب خواهدنمود.

تبصره 4: كساني كه پملب يا لاك و مهر محل هاي تعطيل شده را بشكنند و محل هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد

ماده 8- در اجراي بند (ز) وتبصره ماده 37 قانون نظام صنفي اتاقهای اصناف و ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي با تدوين ضوابط و مقررات مورد نظر و تشكيل جلسات هماهنگي زمينه هاي اجراي دقيق مقررات و ضوابط توسط افراد صنفي را فراهم آورند.

ماده 9- در اجراي ماده 28قانون نظام صنفي تعطيل و پلمب واحدهاي صنفي متخلف براساس درخواست اتحاديه و مطابق آيين نامه اجرايي ماده مزبور به اتاق اصناف اعلام و اتاق مذكور از طريق نيروي انتظامي در اختيار اتاق اقدام خواهد نمود.

ماده 10- در اجراي تبصره بند(م) ماده 30 قانون نظام صنفي ، در صورت واگذاري وظايف و اختيارات اتحاديه هاي صنفي به ادارات دولتي و يا شهرداريها و يا سازمانهاي وابسته، انجام عمليات تعطيل و ياپلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب و يا متخلف با اعلام ادارات مزبور توسط نيروي انتظامي انجام مي‌گيرد.

ماده 11- اتحاديه هاي صنفي مكلفند به منظور ساماندهي و قانونمند نمودن واحدهاي فاقد پروانه كسب مستمراً نسبت به شناسايي و معرفي اين قبيل واحدها به اتاق اصناف ذيربط اقدام نمايند تا اتاق مزبور براساس ماده هفت اين آيين نامه و تبصره هاي ذيل آن اقدام نمايد.

ماده 12- نحوه همكاري نيروي انتظامي باهيات هاي بدوي و تجديد نظر مصرحه در ماده 72 قانون نظام صنفي براساس دستورالعمل اجرايي مواد 52 و 72 قانون مزبور خواهد بود.

ماده 13 - اتحاديه هاي صنفي موظفند در اجراي بند (ح) از ماده 30 قانون نظام صنفي و اتاقهای اصناف  در اجرايبند (ف) ماده 37 قانون مزبور و به منظور اجراي آموزش‌هاي انتظامي به افراد صنفي واعضاي هيات مديره اتحاديه ها در جهت كاهش تخلفات و جرايم ، بسترهاي لازم را جهت برقراري كلاسهاي آموزشي از طريق ادارات نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي فراهم آورند.

تبصره : اتحاديه هاي صنفي باهمكاري و هماهنگي نيروي انتظامي مكلفند هشدارهاي انتظامي مورد نظر ناجا مرتبط باصنوف را به طريق مناسب اعم از تراكت ، اطلاعيه ، بروشور و به اطلاع صاحبان پروانه وشاغلين آنها برسانند.

ماده 14- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده 81 قانون نظام صنفي موظف است اين آيين نامه را به كليه واحدهاي تابعه در سراسر كشور ابلاغ نمايد.

ماده 15- اين آيين نامه در 15ماده و 12 تبصره در اجراي ماده 81 قانون نظام صنفي و توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت و با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي واتاق اصناف تهران تهيه و در تاريخ10/8/1383 توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد

مشاعره‌ای زیبابین امام خمینی ورهبرمعظم انقلاب
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ساعت 11:43 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )
امام

من به خال لبت اى دوست گرفتار شدم
چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم

رهبری:
تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی؟
تو طبیب همه ای، از چه تو بیمار شدی؟

امام:
فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بردم
همچو منصور خریدار سرِ دار شدم

رهبری:
تو که فارغ شده بودی زِ همه کون و مکان
دار منصور بریدی همه تن دار شدی

امام:
غم دلدار فکنده است به جانم شررى
که به جان آمدم و شهره بازار شدم

رهبری:
عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر
ای که در قول و عمل شهره بازار شدی

امام:
درِ میخانه گشایید به رویم، شب و روز
که من از مسجد و از مدرسه، بیزار شدم

مسجد و مدرسه را روح و روان بخشیدی
وه که بر مسجدیان نقطه پرگار شدی

امام:
جامه زهد و ریا کَندم و بر تن کردم
خرقه پیر خراباتى و هشیار شدم

رهبری:
خرقه پیر خراباتی ما سیره توست
امت از گفته دُر بار تو هشیار شدی

امام:
واعظ شهر که از پند خود آزارم داد
از دم رند مى‏آلوده مددکار شدم

رهبری:
واعظ شهر همه عمر بزد لاف منی
دم عیسی مسیح از تو پدیدار شدی

امام:
بگذارید که از بتکده یادى بکنم
من که با دستِ بت میکده، بیدار شدم

رهبری:
یادی از ما بنما ای شده آسوده ز غم
ببریدی ز همه خلق و به حق یار شدی

کاسب باید از چه کارهایی دوری کند؟
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ساعت 11:40 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )
کاسب باید از چه کارهایی دوری کند؟
 
 

اسلام، مصالح و آسایش مردم را در اولویت قرار داده برای اینکه روابط اقتصادی نیز همانند روابط اجتماعی با صداقت و راستی و از روی عدالت و رضایت انجام پذیرد و مصالح فردی و اجتماعی تأمین گردد و نیز از هر گونه هرج و مرج و اختلاف جلوگیری شود و مردم در تمام عرصه‌های زندگی از جمله معاملات با خیال راحت و خوشی و خرّمی و آرامش زندگی کنند، در زمینه تجارت و معاملات نیز احکام و قوانینی مقرر داشته است تا با اجرای آن‌ها بتوانند زندگی سالم و خداپسندانه‌ای داشته باشند.

در کنار این ویژگی‌ها، تاجر در کسب و کار خود باید از برخی کارها پرهیز کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:

کسی که خرید و فروش می‌کند باید از پنج کار دوری ورزد وگرنه نباید خرید و فروش کند: ربا، سوگند، پوشاندن عیب کالا، تعریف و تبلیغ در موقع فروش و بدگویی از کالا در موقع خرید آن.(۱)

امام صادق علیه السلام نیز در این باره فرمودند:

هر کس بخواهد تجارت کند باید احکام دین خود را بیاموزد تا حلال را از حرام بازشناسند، کسی که احکام دین خود را نیاموزد و تجارت کند در کام شبهات فرو غلتد.(۲)

همچنین از پیامبر صلی الله علیه و آله سؤال شد: محبوب‌ترین مردم پیش خدا چه کسی است؟ آن حضرت فرمودند: «کسی که بیشترین سود و خدمت را به مردم ارائه دهد.» بنابراین در معاملات باید به فکر رساندن سود بیشتر به دیگران بود، نه اینکه انسان فقط به فکر سود خود باشد.

منابع احادیث:

۱- بحار الأنوار: ۱۰۳ / ۹۵ / ۱۸ منتخب میزان الحکمة: ۸۸ ۲- وسائل الشیعة: ۱۲ / ۲۸۳ / ۴ منتخب میزان الحکمة: ۹۰

پیشنهادشدخیابانی به نام اصناف در شیروان نامگذاری شود
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ساعت 11:38 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

 

رئیس اتاق شیروان با اشاره به اینکه تمدن ایران مرهون بازار است، گفت: خیابانی به نام اصناف در شیروان تامگذاری شود
اتاق فکر در اصناف شیروان تشکیل می شود
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ساعت 11:34 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

 

رئیس اتاق اصناف شیروان از تشکیل اتاق فکر با حضور نمانیدگان مختلف اصناف در شیروان خبر داد.
نصب دوربین های مداربسته در واحدهای صنفی الزامی است
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ساعت 11:33 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

معاون نظارت بر اماکن عمومی شیروان اعلام کرد: تمام واحدهای صنفی کوچک و بزرگ دارای پروانه کسب ملزم به نصب دوربین های مداربسته هستند و این موضوع از سال 93 الزامی شده است.
منشور اخلاقي
شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 ساعت 11:28 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

با استعانت از خداوند متعال و با الهام از فرمایشات گهربارمقام معظم رهبری (مدظله العالی) منشور اخلاقی و بازرسی نظارت اصناف تبیین و با آن هم پیمان و اصل خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع و بهبود کیفیت کار را به عنوان مظهر کارآمدی واحد بازرسی و نظارت اصناف و مهم ترین وظایف خود شمرده و آن را چون آئینه ای فرا روی خود قرار می دهیم.

 •  حضور به موقع در محل کار و رعایت انضباط و وقت شناسی.
 •  خوش رویی،متانت در برخورد با مراجعین و صبر وشکیبایی در ارائه خدمت به آنان
 •  حفظ کرامت انسانی در مواجهه با هرگونه برخورد از طرف مراجعین
 •  انجام وظیفه بطور موثر و کارآمد همراه با سرعت ،دقت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی.
 •  صداقت و راستگویی:حضرت امام علی (ع ) از مأمورین نظارتی به گونه ای یاد کرد که می توان مفهوم آن را چنین بیان نمود :بازرس باید صادق و راستگو باشد که گویا سازمان یا مسئول مربوطه با چشم خود موضوع گزارش بازرس را قبلا" مشاهده نموده او باید بکوشد تا هیچگونه تغییری در گزارش ندهد ، نه آنرا شدت دهد ، نه خفیف نماید و در ترسیم حالات و نقل کلمات وسواس به خرج دهد.
 •  وفاداری:بازرس باید به مسئولین و اهداف سازمانی وفادار و رازدار و از همراهی با متخلفان دوری نماید.
 •  آگاهی به ضوابط و مقررات :بازرس باید دقیقا" از حدود وظایف و مقررات حوزه مسئولیت و کار خود مطلع باشد چرا که عدم آگاهی از امور باعث ایجاد نابسامانی و انحراف می شود.
 •  سعه صدر:بازرس باید تحمل و تسلط بر اعصاب و توانایی پشت سر گذاشتن مشکلات و قدرت مقابله با بحرانهای مقطعی را داشته باشد بدین منظور بازرس باید از عصبانیت ،بی حوصلگی ، خشم و تنفر بپرهیزد.;
 •  اخلاص:بازرس باید کار را برای جلب رضایت خداوند متعال انجام دهد ،اگر کار از روی خلوص نیت انجام شود به عبادت تبدیل شده در نتیجه،کار هر چند کوچک ثواب بزرگی خواهد یافت.
 •  شجاعت:از شرایط موفقیت و پیروزی ،شجاعت و پرهیز از ترس و اضطراب است شجاعت زمینه ساز عزت و سربلندی و مایه افتخار است، انسان شجاع در اوج موفقیت و قدرت به خود مغرور نمی شود و دشمن را ناتوان نمی شمرد و شکست را زمینه پیروزی قرار داده، لحظه ای ا زتلاش و پیگیری باز نمـــی ایستد. نقاط ضعف خود را همیشه بررسی می کند.
 •  بازرس باید از جاه طلبی و تکبر بپرهیزد.
 
لینک دوستان
دیگر موارد

نظام صنفی کارهای کشاورزی خراسان شمالی

Powered by WebGozar