هر وقت احساس کردی در اوج قدرتی به حباب فکر کن.
دستورالعمل نحوه صدور پروانه کسب و نظارت بر فعالیت صرافیها
سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ساعت 4:32 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

دستورالعمل نحوه صدور پروانه کسب و نظارت بر فعالیت صرافیها

موضوع بند (هـ) ماده  55 قانون نظام صنفی

 

ماده 1)

 

 واحد صنفی صرافی به واحدی گفته می‌شود که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در چارچوب قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور و قانون نظام صنفی به داد و ستد و مبادله انواع ارز مبادرت می‌ورزد.

 

ماده 2)کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند به شغل صرافی بپردازند باید ابتدا مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت نمایند و سپس برای شروع فعالیت صنفی براساس ماده 91 قانون نظام صنفی از اتحادیه صنفی ذیربط پروانه کسب دریافت نمایند.

 

ماده 3)

 

اتحادیه‌های صنفی مکلفند متقاضیان اشتغال به شغل صرافی را که از تاریخ تصویب این دستورالعمل به اتحادیه مراجعه می‌کنند قبل از هر اقدامی برای دریافت مجوز صرافی به بانک مرکزی معرفی نمایند.

 

ماده 4)

 

 برای اشتغال به شغل صرافی دارابودن مجوز بانک مرکزی و پروانه کسب به صورت توامان ضروری بوده و با هریک از آنها به تنهایی نمی‌توان در این رشته فعالیت نمود.

 

ماده 5)

 

کلیه کسانی که قبل از تصویب این دستورالعمل از اتحادیه صنفی ذیربط پروانه کسب دریافت نموده و فاقد مجوز بانک مرکزی می‌باشند باید نسبت به دریافت مجوز لازم از بانک مرکزی اقدام نمایند. در غیر اینصورت نوع فعالیت واحد صنفی خود را به معاملات مسکوکات و مصنوعات طلا تغییر دهند.

 

تبصره: بانک مرکزی با اولویت و درصورت نیاز درخواست این قبیل واحدها را رسیدگی نموده و نسبت به صدور مجوز لازم جهت آنها اقدام نماید.

 

ماده 6)

 

 واحدهای صرافی که تا تاریخ تصویب این دستورالعمل صرفاً با مجوز بانک مرکزی به فعالیت اشتغال داشته‌اند نیز باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه به اتحادیه ذیربط مراجعه و نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

 

تبصره 1:اتحادیه‌های صنفی هنگام صدور پروانه کسب جهت این قبیل افراد خارج از مفاد تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون نظام صنفی مجاز به دریافت هیچگونه وجهی نمی‌باشند.

 

تبصره 2:درصورتی که واحدهای دارای مجوز صرافی از بانک مرکزی در مدت تعیین‌شده موفق به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف ذیربط و واحدهای دارای پروانه کسب موفق به اخذ مجوز بانک مرکزی نگردند اتحادیه موظف است با هماهنگی بانک مرکزی از ادامه فعالیت آنها طبق قانون و مقررات نظام صنفی جلوگیری نماید.

 

ماده 7)

 

 نظارت بر فعالیت صرافیها از نظر مسایل پولی، مالی، بانکی و خرید و فروش ارز به عهده بانک مرکزی و از نظر امور صنفی و تکالیف مقررشده جهت واحدهای صنفی در قانون نظام صنفی به عهده اتحادیه‌های صنفی خواهد بود.

 

ماده 8)درصورتی که بانک مرکزی نسبت به لغو و یا ابطال مجوز فعالیت هریک از صرافیها براساس مقررات مربوطه اقدام نماید، اتحادیه موظف است نسبت به ابطال پروانه کسب واحد مزبور در رسته صرافی اقدام و در صورت واجد شرایط بودن صاحب پروانه کسب نسبت به صدور پروانه کسب در رسته خرید و فروش مسکوکات و مصنوعات طلا اقدام نماید.

 

ماده 9)

 

نظر به اینکه طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی مجوز صرافی قائم به شخص می‌باشد، انتقال و واگذاری آن به دیگری ممنوع می‌باشد.

 

ماده 10-)

 

این دستورالعمل در ده ماده و سه تبصره و در اجرای مصوبه شماره 3404/34132 مورخ 19/1/1385 کمیسیون لوایح دولت توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی و با هماهنگی بانک مرکزی تهیه و در تاریخ 2/3/1385 توسط هیات عالی نظارت تصویب گردید.

آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب
سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ساعت 4:1 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )
آیین نامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب
(تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی)
ماده1: براساس قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب در هر شهرستان بعهده اتحادیه های صنفی می باشد.
هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد یا اجاره یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوط مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم نماید.
ماده2: اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آنرا به متقاضی تسلیم نماید.
تبصره1: اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات، نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیر تعطیل رسمی بصورت کتبی به متقاضی اعلام نماید. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر اینصورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.
تبصره2: چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلائل مستند بطور کتبی به متقاضی اعلام کند. در صورتیکه متقاضی به آن معترض باشد میتواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد. مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهائی خود را برای اجراء به اتحادیه مربوطه اعلام کند.
تبصره3: در صورتیکه اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند میتوانند ظرف مدت بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس نمایند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجراست، مگر آنکه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض نقض کند. در اینصورت نظر هیات عالی نظارت قطعی و لازم الاجراء است.
فصل اول: ضوابط صدور پروانه کسب در شهرها
ماده3: شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب در شهرها:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا  عادی و یا مبایعه نامه و یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم اجاره نامه یا رسید پرداخت اجاره بها معتبر و یا ارائه قراردادهای منعقده فی ما بین متقاضی پروانه کسب با اشخاص حقیقی و یا ادارات و سازمان های دولتی، نهادها، شهرداری ها، شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی، شرکت های تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها.
تبصره: دریافت تعهد محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامیست.
3- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم و یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (هـ) ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)، (د)، (ی) ماده 50 آئین نامه اجرائی قانون مزبور.
4- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه جهت افراد دارای سن کمتر از هفتاد سال تمام.
5- ارائه آخرین مدرک تحصیلی (حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدائی یا سواد خواندن و نوشتن) با استثنای متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا می باشد.
6- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
7- ارائه سوابق کاربری تجاری یا اداری و یا کارگاهی محل کسب.
8- ارائه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی می باشند.
9- ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی.
10- مدارک لازم مبنی بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آئین نامه مربوط.
تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی وفق ماده 13 قانون نظام صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی می باشد.
11- موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
12- عکس پرسنلی جدید دوازده قطعه.
13- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه عکس دار.
تبصره1: حداقل سن جهت خانم ها بمنظور دریافت پروانه کسب هیجده سال می باشد.
تبصره2: کلیه دستگاه هائی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند موظفند ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
ماده4: اتحادیه های صنفی مکلفند پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط ظرف مدت پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام نمایند. همچنین دریافت کننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف مدت شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام نماید.
ماده5: برای اشخاص حقوقی (شرکت ها) و مشارکت های مدنی، یک پروانه کسب بنام شرکت با ذکر نام نماینده هیات مدیره اشخاص حقوقی درخواست کننده و یا احدی از شرکاء در مشارکت های مدنی (که توسط سایر شرکاء کتبا معرفی و امضای آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد) در صورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.
تبصره1: در صورتیکه شرکت بخواهد در بیش از یک مکان فعالیت نماید برای مکان های دیگر ضمن دریافت پروانه کسب طبق مفاد این ماده جهت اداره واحد صنفی برای فرد معرفی شده توسط هیات مدیره و یا احدی از شرکاء که توسط شرکاء کتبا معرفی و امضای آن توسط دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد با رعایت سایر مقررات مربوط تا سقف تعدادی که کمیسیون نظارت تصویب نماید کارت مباشرت صادر خواهد شد.
تبصره2: در صورت نیاز به فعالیت در محل غیر از محل قانونی اشخاص حقوقی پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه یک پروانه کسب بنام شرکت و با ذکر مشخصات نماینده قانونی آن شرکت به معرفی هیات مدیره اشخاص حقوقی درخواست کننده در صورت احراز سایر شرایط صادر و برای اداره بیش از یک واحد صنفی در سایر نقاط برای افردی که هیات مدیره کتبا معرفی می نماید با رعایت مفاد تبصره 2 همین ماده ضمن صدور پروانه کسب، کارت مباشرت صادر خواهد گردید.
ماده6: اتحادیه موظف است فقط برای کسانیکه پروانه کسب برای آنها صادر شده است کارت عضویت در اتحادیه صادر نماید. صدور کارت عضویت برای افراد فاقد پروانه کسب ممنوع است.
ماده7: در صورت مفقود شدن پروانه کسب صدور المثنی با ارائه تعهد محضری مبنی بر پذیرش تبعات سوء آن از سوی دارنده پروانه کسب برای مدت باقیمانده اعتبار پروانه کسب بلامانع خواهد بود.
ماده8: در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه متوفی است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، می توانند ظرف دو سال از تاریخ فوت متوفی نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره1: چنانچه کلیه ورثه متوفی صغیر باشند، اتحادیه می تواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولی قهری و در غیاب وی به نام قیم قانونی با اخذ نظر مساعد اداره امور سرپرستی صادر نماید.
تبصره2: در صورتیکه نماینده قانونی یا قیم فاقد صلاحیت فنی برای شغل مورد درخواست باشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط بنام متقاضی کافی است.
تبصره3: در صورتیکه تعدادی از ورثه صغیر و تعدادی کبیر باشند صدور پروانه کسب بنام نماینده قانونی (قیم) مستلزم اخذ رضایت محضری وراث کبیر نیز خواهد بود.
تبصره4: در صورتیکه دارنده پروانه کسب محجور شود قیم می تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
ماده 9: صاحبان پروانه کسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شروط فردی مندرج در ماده 3 این آئین نامه نمایند. همچنین در صورتیکه صاحب پروانه کسب به هر دلیل نتواند در واحد صنفی خود حضور یابد، معرفی مباشر واجد شرایط الزامیست.
تبصره1: صاحب پروانه کسب و مباشر وی متضامنا کلیه مسئولیت هائی که قانونا بعهده صاحب پروانه کسب می باشد را بر عهده خواهند داشت.
تبصره2: صاحب پروانه کسب میتواند در هر موقع که مقتضی باشد نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام و مراتب را به اتحادیه مربوطه اعلام نماید.
تبصره3: صدور کارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر می باشد و یک نسخه از قرارداد مذکور در پرونده صنفی صاحب پروانه کسب ضبط خواهد شد.
ماده10: برای صنوفی که طبق تصویب هیات عالی نظارت رعایت حدود صنفی (فاصله مکانی) الزامی است به اتحادیه های صنفی هنگام صدور پروانه کسب موظف به رعایت آن، پس از تصویب آن در کمیسیون نظارت خواهند بود.
تبصره: توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلا اثر می باشد.
ماده11: در شهرستانهائیکه برخی از اتحادیه ها بعلت نداشتن امکانات و توانائیهای لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده دار شوند به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب بطور موقت به مجمع امور صنفی واگذار می گردد. در صورت رفع مشکل بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه مذکور خواهد بود.
فصل دوم: ضوابط صدور پروانه کسب در روستاها
ماده12: شرایط و مدارک لازم جهت صدور پروانه کسب در روستاها به شرح ذیل می باشد:
1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2- ارایه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی و یا مبایعه نامه و یا احراز مالکیت طبق عرف محل.
تبصره: دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی یا احراز مالکیت طبق عرف محل مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن می باشد.
3- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم و یا ارایه گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت تحصیلی یا پزشکی و همچنین دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن وفق بند (هـ) و ماده 10 قانون نظام وظیفه و بندهای (ج)،(د)،(ی) ماده 50 آیین نامه اجرایی قانون مزبور.
4- ارایه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
5- ارایه گواهی عدم سوء پیشینه جهت افراد دارای سن کمتر از هفتاد سال تمام.
6- موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
7- مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص براساس آیین نامه مربوط.
تبصره: اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است.
8- ارایه کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از ادارات ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی می باشند.
9- فتوکپی کارت ملی و شناسنامه عکس دار.
10- عکس جدید 6 قطعه.
ماده13: اتحادیه ها، دفاتر مجامع امور صنفی، شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و سایر ادارات و سازمان های دولتی که مسئولیت صدور پروانه کسب بر عهده آنها گذاشته شده است، موظفند درخواستهای رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت نموده و رسید آن را به متقاضی تسلیم نمایند.
ماده14: اتحادیه ها، دفاتر مجامع امور صنفی، شهر داری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و یا ادارات دولتی و سازمان های وابسته به منظور صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی مستقر در روستاها علاوه بر دریافت حق عضویت سالیانه، مجازند مبلغی تا سه برابر مبلغ حق عضویت تخصیصی هنگام صدور پروانه کسب از متقاضی دریافت نمایند.
ماده15: دفاتر مجامع امور صنفی می توانند برای صنوفی که ضرورت برقراری حدود صنفی آنها به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است، با توجه به عرف، جمعیت و شرایط محل از کمیسیون نظارت مراکز شهرستان ها، از طریق مجمع امور صنفی مربوطه تقاضای تعیین حدود صنفی نمایند.
ماده16: میزان حق عضویت سالیانه واحدهای صنفی روستایی معادل سی درصد حق عضویت واحدهای صنفی در مرکز شهرستان مربوطه می باشد. کمیسیون نظارت مرکز شهرستان می تواند نصاب مذکور را تغییر دهد.
ماده17: در صورتی که هر یک از مسئولین مراجع صدور پروانه کسب در ارتباط با وظایف محوله مرتکب تخلف گردند، اقدامات قانونی از طریق مراجع ذیصلاح بعمل خواهد آمد.
فصل سوم: مقررات مختلف
ماده 18: دبیرخانه هیات عالی نظارت بمنظور یکنواختی انواع پروانه کسب اعم از عادی یا الکترونیکی شامل دائم، موقت، المثنی، سیار و کارت های مباشرت و عضویت در اتحادیه نسبت به تهیه الگوی آنها اقدام نموده و نمونه آنرا پس از تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت به کمیسیون های نظارت جهت اجراء در سازمان های صنفی ابلاغ می نماید.
ماده19: در صورتیکه مورد یا مواردی از شرایط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب برابر اعلام کتبی مراجع ذیصلاح اسقاط گردد، مراجع صدور پروانه کسب مکلفند پس از وصول مراتب را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و نتیجه را ظرف مدت بیست روز جهت رسیدگی به مجمع امور صنفی ذیربط ارسال نماید، مجمع امور صنفی مربوط ضمن رسیدگی دقیق به موضوع، نتیجه بررسی خود را ظرف مدت پانزده روز جهت اقدام قانونی به اتحادیه مربوط اعلام می دارد.
تبصره: در صورتیکه صاحب پروانه کسب و یا مرجعی که اسقاط مورد یا مواردی از شروط فردی یا مکانی صاحب پروانه کسب را اعلام نموده به نظر مجمع امور صنفی معترض باشد، می تواند شکایت خود را ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ و با ارائه مدارک و مستندات کافی جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید. نظر کمیسیون نظارت در این مورد لازم الاجراء می باشد.
ماده20: مراجع صدور پروانه کسب مکلفند قبل از صدور و تحویل پروانه کسب به متقاضی نسبت به تعیین کد شناسه صنفی ده رقمی واحد صنفی و همچنین کد ISIC و عنوان رسته صنفی و ثبت اطلاعات فردی و صنفی واحد صنفی مطابق فرم های تعریف شده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت در بانک آمار و اطلاعات اصناف (سایت اصناف) اقدام نمایند.
تبصره1: عدم ثبت اطلاعات فردی و صنفی واحد صنفی در بانک آمار و اطلاعات اصناف (سایت اصناف) قبل از صدور و تحویل پروانه کسب بعنوان تخلف تلقی و مطابق قانون و مقررات صنفی با متخلفین رفتار خواهد شد. در صورتیکه عدم ثبت آمار و اطلاعات طبق تائید دبیرخانه هیات عالی نظارت بدلیل اختلالات شبکه ای باشد تخلف تلقی نمی گردد، لیکن باید بلافاصله پس از رفع اشکال نسبت به ثبت اطلاعات مزبور اقدام گردد.
تبصره2: مسئولیت نظارت بر حسن انجام کار بعهده روسای کمیسیون های نظارت می باشد.
ماده21: در صورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را بدیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه و یا مرجع قانونی صدور پروانه کسب تسلیم دارد، اتحادیه و یا مرجع مربوطه در صورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات پروانه کسب مقتضای را باطل و بدون در نظر گرفتن حدود صنفی و سقف پذیرش و سایر شرایط خاص همان شغل پروانه جدیدی بنام فرد معرفی شده صادر می کند.
ماده22: شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای اسلامی بخش و سایر اداراتی که مسئولیت امور واحدهای صنفی مستقر در شهرها و روستاها به آنها واگذار گردیده است، مکلفند پس از صدور پروانه کسب جهت فرد متقاضی یک نسخه از پروانه کسب صادره را به اتحادیه صنف مربوط ارسال نمایند.
ماده23: بموجب ماده 27 قانون نظام صنفی، محل دایر شده بوسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه راسا از طریق نیروی انتظامی پلمپ می گردد.
ماده24: کمیسیون نظارت مکلفند جهت هر یک از اتحادیه های صنفی پس از کسب نظر از اتحادیه های مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط موارد زیر را تصویب نموده و علاوه بر ضوابط صدور پروانه کسب جهت اجراء به اتحادیه مربوط ابلاغ نمایند.
1- تعیین رسته هائی که در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه کسب است بر حسب تولید، توزیع و یا خدماتی که عرضه می نمایند.
2- ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه کسب که بر حسب موقعیت اتحادیه های صنفی ضرورت داشته باشد.
3- تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی که هیات عالی نظارت برقراری حدود صنفی آنها را ضروری تشخیص داده است.
ماده25: چگونگی رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی فی مابین شرکاء اعم از حقیقی و حقوقی بعد از صدور پروانه کسب بعهده مراجع ذیصلاح قضائی می باشد.
ماده26: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط بعهده مجمع امور صنفی ذیربط می باشد. مجامع امور صنفی با انجام بازرسیهای لازم از اتحادیه های صنفی بر روند صدور پروانه کسب توسط آنها نظارت می نمایند.
ماده27: شهرستان هایی که فاقد کمیسیون نظارت می باشد کمیسیون نظارت مرکز استان تا تشکیل کمیسیون نظارت در آن شهرستان، اختیارات و وظایف کمیسیون نظارت شهرستان مربوط را بر عهده خواهد داشت.
ماده28: با توجه به شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت تاسیسات گردشگری، نحوه صدور پروانه کسب جهت تاسیسات مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه و به تصویب شورایعالی گردشگری و هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور خواهد رسید.
ماده29: اتحادیه های صنفی مکلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه کسب واحدهای صنفی با ارائه گواهی تشکیل پرونده و یا هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی، عوارض کسب و پیشه شهرداری و برای مالیات های قطعی نشده با ارائه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط و همچنین با ارائه تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی می باشد، اقدام نمایند.
ماده30: اخذ پروانه کسب منوط به گذراندن دوره آموزشی مربوط خواهد بود.
تبصره: دستورالعمل مربوط به دوره آموزشی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری شورای اصناف کشور تهیه و به تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت خواهد رسید.
ماده31: کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتیکه به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات خواهند بود.
ماده32:تغییر محل کسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه کسب جدید با احراز شرایط این آئین نامه می باشد.
ماده33:اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی، سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند چناچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت با پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند.
اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهند بود.
ماده34:چنانچه دارندگان پروانه کسب به دلایلی از ادامه فعالیت منصرف گردند و یا واحد صنفی خود را به شخص دیگری واگذار نمایند. مکلفند پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحادیه صنف مربوط تحویل نمایند و در غیر اینصورت اتحادیه مکلف است ضمن ارسال گزارش به مجمع امور صنفی ذیربط نسبت به ابطال پروانه کسب مزبور اقدام نماید.
تبصره: صدور پروانه کسب جدید برای واحدهایی که پروانه های آنها باطل نگردیده منوط به اخذ تعهد محضری از متقاضی جدید مبنی بر قبول هرگونه مسئولیت حقوقی ناشی از آن می باشد.
ماده35:این آئین نامه در 35 ماده و 24 تبصره و در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی تهیه و در تاریخ 1/9/1388 توسط وزیر بازرگانی تصویب و جایگزین آئین نامه های قبلی گردید.
 
وزیر بازرگانی

 

سایت اصناف برای دومین بار تغییر میکند
شنبه بیست و دوم شهریور 1393 ساعت 1:17 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )
سایت اصناف کشور برای دومین بار تغییر میکندوآدرس آن :

https://tajer.iranianasnaf.ir

میباشد امیدواریم مشکلاتی که در سایت دوم بوده مرتفع شده باشدالبته بنابر اظهار کارشناسان محترم این سایت جامع تر وکاملتر شده وقرار است مشکلات مارا مرتفع کند ونیازهای اتحادیه ها در خصوص اتوماسیون اداری ونامه نگاریها درآن دیده شده است.به هرحال بیصبرانه منتظر رونمائی ورمزهای ورود کاربران هستیم وامیدواریم انتقال اطلاعات هم انچام گرددچون بیشترین چالش ما ورود اطلاعات وساماندهی اطلاعات میباشد ووقت گیر وهزینه بر میباشد.

نمایشگاه فروش پاییزه شیروان
جمعه بیست و یکم شهریور 1393 ساعت 8:35 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

نمایشگاه فروش پاییزه شیروان در ابتدای بازگشایی مدارس با کالاهای اساسی این فصل از قبیل لوازم التحریر ، کیف و کفش ، پوشاک و خرازی در محل خیابان استقلال سالن کارگران ازیکشنبه بیست وششم شهریور به مدت 10 روز همه روزه از ساعت 10 الی 22 شروع بکار میکند.
نمایندگان خراسان شمالی در اتاق اصناف ایران مشخص شدند
جمعه بیست و یکم شهریور 1393 ساعت 8:28 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

با برگزاری انتخابات که صبح امروز در محل سالن اتاق اصناف خراسان شمالی  برگزار شد نمایندگان خراسان شمالی در اتاق اصناف ایران مشخص شدند.
1-اسدی    (انتصابی ) ریاست مرکز استان
2-جفاکش (نماینده تولیدی وخدمات فنی )
برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا درشیروان
شنبه پانزدهم شهریور 1393 ساعت 6:33 قبل از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )
درراستای تنظیم بازار واجرای نمایشگاههای تکلیفی درشهرستان شیروان با توجه به نزدیکی بازگشائی مدارس با انعقاد یک قرارداد با شرکت آروین تیراژه سدید واتاق اصناف شیروان از مورخه 25 شهریور لغایت 4مهرماه نمایشگاه پاییزه درمحل سالن کارگران خیابان استقلال برگزار میگردد لذا از واحدهای تولیدی وتوزیعی شهرستان که قصد شرکت درنمایشگاه را دارند دعوت به همکاری می نماید   (روابط عمومی اتاق اصناف شیروان )

کلاهبرداری از طریق پایانه های خرید
پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 ساعت 8:6 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

sample

کلاهبرداری از طریق پایانه های خرید (pos):

اخیراً افراد کلاهبردار ضمن مراجعه به فروشگاه­ها خصوصاً طلافروشی‌ها و صرافی‌ها اقدام به خرید کالا نموده و جهت پرداخت بهای آن از دستگاه پایانه فروش استفاده می­نمایند و در پایان کار پس از تحویل رسید پرداخت وجه به فروشنده از محل خارج می‌گردند و فروشنده نيز با بررسی حساب بانکی خود متوجه می‌گردد پولی به حسابش واریز نگردیده و رسید ارائه شده توسط خریدار جعلی می باشد. در بررسی‌های به عمل آمده مشخص گرديده کلاهبرداران نقشه خود را طی دو مرحله انجام داده‌اند بدین صورت که در مرحله اول به فروشگاه موردنظر مراجعه و پس از پرس و جو درخصوص کالا و قیمت آن، درخواست اخذ موجودی حساب خود از دستگاه POS فروشگاه را داشته و پس از دریافت رسید به بهانه کافی نبودن موجودی از فروشگاه خارج و با استفاده از رایانه و چاپگر رسید جعلی مشابه رسید دستگاهPOS فروشگاه را با مبلغ مشخصی که قصد خرید داشته­اند تهیه و در روز بعد با مراجعه مجدداً سفارش کالا داده و هنگامی که فروشنده در حال آماده‌کردن کالا می­باشد شخصاً به دستگاه پایانه فروش مراجعه و با کشیدن کارت بانکی خود مبلغ ناچیزی را به حساب فروشنده واریز نموده و در فرصتی مناسب رسید جعلی را به فروشنده تحویل و با دریافت کالا از محل خارج می گردند. شایان ذکر است با توجه به اینکه احتمال گسترش کلاهبرداری به شیوه موصوف در سراسر کشور وجود دارد واحدها به نحو مقتضی به مشتریانی که دارای دستگاه POS می‌باشند، آموزش هاي لازم ارائه نمایند تا کلیه عملیات مربوط به خرید از طریق دستگاه مذکور از قبیل کشیدن کارت، ثبت مبلغ،‌ اخذ رسید خرید و همچنین گرفتن موجودی کارت صرفاً به جز ورود رمز کارت توسط فروشنده انجام شده یا بر انجام فرآیند آن نظارت نمایند تا از تکرار احتمالی مراتب ذکر شده جلوگیری گردد.
درخواست و صدور پروانه کسب الکترونیک از طریق اینترنت
پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 ساعت 8:3 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

درخواست و صدور پروانه کسب الکترونیک از طریق اینترنت

با توجه به راه اندازی سامانه صدور پروانه کسب الکترونیک توسط مرکز امور اصناف و بازرگانان در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، از این پس کلیه متقاضیان دریافت پروانه کسب باید جهت ثبت اولیه درخواست خود به این سامانه  به آدرس www.iranianasnaf.ir و یا www.asnafiranian.ir مراجعه نمایند.

درخواست های ثبت شده در این سامانه توسط اتحادیه های صنفی سرتاسر کشور بررسی گردیده و پس از طی شدن مراحل قانونی ، پروانه کسب مربوطه صادر و در اختیار متقاضی قرار داده خواهد شد. ثبت درخواست پروانه کسب از طریق واحد های کافی نت و یا کامپیوترهای شخصی که قابلیت اتصال به اینترنت داشته باشند امکان پذیر می باشد. 

جهت ورود به سامانه صدور پروانه کسب الکترونیک اینجا کلیک کنید
جهت مشاهده راهنمای ثبت درخواست پروانه کسب الکترونیک اینجا کلیک کنید.

اجراییات اتاق اصناف شیروان
پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 ساعت 8:1 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

اجراییات اتاق اصناف شیروان :

قانون نظام صنفی ماده27 ق.ن.ص نظر به فعالیت غیر مجازآن واحد صنفی ونداشتن پروانه کسب  نامه اخطاریه ای از طرف اجرائیات وبا تایید اتحادیه مربوطه واتاق اصناف ذیربط به فرد خاطی داده شده وطبق آن اخطاریه مهلت 10 روزه ای داده میشود تا نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام ویا مدارکی که شامل:

1-    ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه ,مبایعه نامه یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک یا اشخاص حقیقی یا حقوقی,سازمانها ,نهادها ,ارگانها.

2-    ارائه سند مالکیت مدارک مبنی بر مشخص بودن وضعیت مالیاتی وپرداخت عوارض سالانه شهرداری.

3-    گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

4-    تصویر آخرین مدرک تحصیلی.

5-    تصویر از تمام صفحات شناسنامه یک سری.

6-    هفده قطعه عکس4*3.

7-    در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار وامور اجتماعی وپروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.

تهیه کرده وبا در دست داشتن این مدارک به اتحادیه مربوطه مراجعه کرده وجهت گرفتن پروانه اقدام نمایند.

بدیهی است در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر به استناد ماده 27 ق.ن.ص محل کسب پلمپ خواهد گردید.

لذا اقتضا دارد قبل از اتمام مهلت مقرر نسبت به خارج نمودن اسناد ومدارک ومواد فاسد شدنی,اموال مورد نیاز,قطع آب برق گاز محل مذکور اقدام نمایند لازم به دکر است که بعد از انجام پلمپ واحد صنفی فوق هیچگونه عدری در این خصوص پذیرفته نمی شود.


قابل توجه متصدیان واحدهای صنفی
مدارک لازم جهت رفع پلمپ یا جلوگیری از پلمپ:

1-    مراجعه به اتحادیه ذیربط وتشکیل پرونده,پرداخت عوارض شغلی شهرداری,مالیات ,ارائه برگ عدم سوء پیشینه وصلاحیت فردی (اماکن),بهداشت فردی ومحیط وگواهی مهارت فنی وحرفه ای براساس تقاضای اتحادیه.

2-    اخد گواهی ومعرفی نامه از اتحادیه پس از انجام مراحل قانونی ذکر شده در آئین نامه مربوطه وارائه آن به واحد اجرائیات اتاق اصناف.

اخطاریه 28 ق.ن.ص

در این اخطاریه نظر به عدم رعایت مقررات قانون نظام صنفی تعطیل موقت واحدهای صنفی میباشد:

ماده 1:واحدهای صنفی تنها در موارد زیر بطور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد:

الف) اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قیذ یا کمسیون نظارت مجاز شمرده است.

ج)عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

د) عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی وکمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است .

ه)عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون نظام صنفی.

واز تاریخ رویت این اخطاریه مدتی داده میشود تا نسبت به رفع مشکل واخذ گواهی از اتحادیه اقدام وبه واحد اجرائیات ارائه نمائید.در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر به استناد ماده28 ق.ن.ص محل کسب شما پلمپ خواهد گردید.

لذا اقتضاء دارد قبل از اتمام مهلت مقرر نسبت به رفع مشکل مورد نظر اقدام گردد.

منشور اخلاقی اصناف شیروان
پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 ساعت 7:58 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

منشور اخلاقی اصناف شیروان :

در شهر دارالمصلین ما اصناف شهر شیروان در مسیر بارگاه ملکوتی ثامن الححج(ع) اصول اسلامی وارزشهای اخلاقی زیرراباور داشته وبرای تحقق ونهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد در این راستا هر فرد صنفی خود راملزم میداند:

رعایت قانون:قوانین ومقررات جاری جامعه را رعایت نموده وضمن همکاری با نهادها وارگانهای دولتی ودر راستای رعایت قانون وصیانت وپاسداری از امنیت جامعه ومنافع ملی کشور از هیچ کوششی فروگذار ننماید.

رضایت مشتری:بااین باورکه مشتریان سرمایه های اصلی ومایه حیات صنوف هستند اصل جلب رضایت مشتری را به عنوان مهمترین عامل موفقیت در هر حرفه ای رعایت کند.

صداقت:در ارائه هر گونه کالا وخدمات به مشتری  اصل مهم صداقت را رعایت نموده ومحصول ارائه شده را براساس واقعیت موجود وبه دور ازتبلیغات کذب به مشتری ارائه نماید.

رعایت عدل وانصاف:در محاسبه قیمت تمام شده رعایت عدل وانصاف را نموده وبا رعایت سود منصفانه کالا وخدمات را به مشتری عرضه نماید.

تکریم مقام والای انسانی:با آگاهی از ضرورت تکریم مقام والای انسانی برخورد صحیح و دوستانه ورعایت ادب واحترام را در هر شرایط و موقعیت برای مشتری اعمال نماید.

ارائه کالا در کوتاهترین زمان: حتی الامکان نسبت به ارائه کالا وخدمات مشتری در کوتاهترین زمان ممکن اقدام واز اتلاف دقت جلوگیری نماید.

رقابت سالم: در قبال کاری خودبا اعتقادبه ضرورت ایجاد فضای کسب وکار فعال و رقابت سالم از بکارگیری شیوه های غیر حرفه ای وغیر اخلاقی در تعامل با آنان اجتناب نماید.

مقررات ایمنی وبهداشتی را به منظور حفظ سلامت خود ودیگران در محیط کار از طریق تعامل وهمکاری مستمر با مسئولین ذیربط رعایت نماید.

از هرگونه ترویز ونیرنگ در معاملات :شامل قاچاق کالا گران فروشی واحتکار اجناس که باعث ایجاد خدشه در انجام معامله میشود پرهیزنماید.امید است با رعایت اصول فوق بخصوص اصل انصاف ودر نظرگرفتن رضایت خداوند متعال در همه کارها مصداق واقعی کاسب حبیب خدا گردیم

اتاق اصناف شهرستان شیروان.

دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مورد عرضه در واحدهای صنفی
پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 ساعت 7:55 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مورد عرضه در واحدهای صنفی

اولویت‌ها
با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، عدم تمرکز مدیریت و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، حرکت به سوی بازار رقابتی و کالاها و خدمات صنفی به دو بخش کلی کالاها و خدمات صنفی اولویت‌دار و سایر تقسیم‌بندی می‌شود، اولویت‌ها بر اساس شاخص‌هایی تعیین می‌شود که ضرورت نرخ‌گذاری را موجب می‌گردند. بنابر این کالاها و خدمات صنفی اولویت‌دار و سایر به شرح ذیل تعریف می‌گردند.


شاخص‌های تعیین اولویت

- میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار.
- تعداد واحدهای صنفی و میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا (سرانه واحد صنفی).
- دهک‌های پایین درآمدی متقاضیان و به تبع آن قدرت پایین خرید عمومی.
- ضرورت نظارت و کنترل به دلیل برخی انحصارات.
- وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی.
- پراکندگی و توزیع نامناسب واحدهای صنفی.
تبصره- لزوماً برای تعیین نرخ کالاها و خدمات صنفی وجود همه شاخص‌ها الزامی نیست.

الف- کالاها و خدمات اولویت‌دار

کالاها و خدمات صنفی هستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف‌کنندگان می‌باشد و مصرف‌کنندگان در هر شرایطی ملزم به تهیه و مصرف آن هستند و نرخ‌گذاری آن در سراسر کشور الزامی خواهد بود. کمیسیون‌های نظارت موظفند هر ساله نرخ کالاها و خدمات اولویت‌دار را مورد بررسی و تصویب قرار دهند.
تبصره- فهرست کالاها و خدمات صنفی اولویت‌دار هر ساله توسط کمیسیون هیأت عالی نظارت اعلام می‌شود.

ب- سایر کالاها و خدمات صنفی

شامل کالاها و خدمات صنفی می‌باشد که در زمره کالاها و خدمات اولویت‌دار (بند الف) نباشند.
تبصره- کمیسیون‌های نظارت هر استان با توجه به شرایط خاص و پس از هماهنگی با کمیسیون هیأت عالی نظارت می‌توانند کالاها و خدماتی را که نیاز به نرخ‌گذاری دارند به فهرست کالاها و خدمات اولویت‌دار آن استان اضافه نمایند.

مراحل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی

الف- مراحل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی اولویت‌دار
1- ارایه نرخ‌های پیشنهادی توسط اتحادیه صنف ذیربط به مجمع امور صنفی.
2- اظهار نظر اتاق اصناف در ارتباط با نرخ‌های پیشنهادی صنف و ارسال به کمیته نرخ‌گذاری شهرستان. (ظرف 15 روز)
3- اعلام نظر کارشناسی کمیته نرخ‌گذاری شهرستان در ارتباط با نرخ‌های پیشنهادی و ارسال به کمیسیون نظارت شهرستان. (ظرف 30 روز)
4- بررسی نهایی نرخ‌های اعلامی کمیته نرخ‌گذاری و تصویب آن توسط کمیسیون نظارت شهرستان و ابلاغ به اتاق اصناف. (ظرف 15 روز)
تبصره 1- در صورت عدم تأیید نرخ‌های پیشنهادی توسط کمیسیون نظارت، مراتب مجدداً در کمیته نرخ‌گذاری بررسی و سپس به کمیسیون نظارت جهت تصویب عودت خواهد شد. (ظرف یک هفته)
تبصره 2- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کمیسیون نظارت شهرستان‌ها بنا به ضرورت می‌توانند درخواست تعیین نرخ نمایند و این درخواست پس از بررسی کارشناسی در کمیته نرخ‌گذاری و در نهایت تصویب در کمیسیون نظارت به اتاق اصناف ابلاغ و توسط اتحادیه‌های ذیربط لازم‌الاجراء می‌گردد.
تبصره 3- در صورتیکه اتاق اصناف در مهلت مقرر درخصوص نرخ‌های پیشنهادی اتحادیه اظهار نظر ننمایند، اتحادیه موظف است مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.
تبصره 4- کمیته نرخ‌گذاری در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها با مسئولیت سازمان یا اداره بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف تشکیل می‌گردد.

نمودار شماتیک مراحل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی اولویت‌دار
درخواست تعیین یا تغییر نرخ از سوی اتحادیه صنف با ارایه نرخ پیشنهادی


اظهار نظر اتاق اصناف ذیربط و ارسال به کمیته نرخ گذاری


اعلام نظر کمیته نرخ‌گذاری و ارسال به کمیسیون نظارت


ابلاغ به اتاق اصناف


اجرا توسط اتحادیه ذیربط


درخواست بررسی مجدد در کمیته نرخ‌گذاری


بررسی و تصویب نرخ توسط کمیسیون نظارت شهرستان


درخواست تعیین نرخ توسط سازمان حمایت یا کمیسیون نظارت


بررسی کارشناسی نرخهای پیشنهادی اتحادیه توسط کمیته نرخ‌گذاری


در صورت عدم تأییدب- نرخ‌گذاری سایر کالاها و خدمات صنفی1- واحدهای صنفی باید قیمت فروش یا عرضه کالاها و خدمات را بر مبنای قیمت تمام شده و رعایت درصدهای سود مجاز تعیین نمایند و در معرض دید مشتریان قرار دهند.
2- اتحادیه‌ها در صورت دریافت شکایت گرانفروشی واحدهای زیرمجموعه بر مبنای دستورالعمل جاری به شکایت رسیدگی و در صورت اثبات تخلف مراتب را به مراجع ذیربط اعلام نمایند.
تبصره 1- کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها می‌توانند در مواردی که تشخیص دهند رأساً مبادرت به نرخ‌گذاری نمایند.

چارچوب نحوه تعیین نرخ کالا و خدمات صنفی

الف- مواد اولیه
1- میزان مواد مصرفی برای یک واحد محصول و بر اساس اسناد و مدارک مستند قابل قبول است.
2- هزینه‌یابی مواد اولیه (بهای تمام شده مواد مصرفی) به شرح ذیل می‌باشد:
2-1- درمورد مواردی که دارای نرخ مصوب مراجع رسمی نرخ‌گذاری می‌باشند عیناً برحسب قیمت مصوب محاسبه می‌شوند.
2-2- اگر قیمت مصوب ندارد، بررسی مواد اولیه طبق فاکتورهای خرید و مقایسه آن با نرخ متعارف بازار و یا سایر مدارک مستند قابل قبول می‌باشد.
2-3- اگر رعایت هیچکدام از موارد 1 و 2 امکان پذیر نباشد بر اساس کسب اطلاع از اتحادیه یا واحدهای مشابه و نظر معتمدین صنفی صورت می‌گیرد.
2-4- قیمت تمام شده هر یک از موارد محاسبه و جمع هزینه و مواد اولیه با احتساب ضایعات متعارف محاسبه می‌شود.
3- در کلیه روش‌های فوق چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحدهای صنفی وارد شود، نحوه محاسبه قیمت مواد اولیه نیز برابر دستورالعمل وارداتی است.
تبصره- برخی از خدمات صنفی فاقد مواد اولیه است نظیر خدمات لوله‌کشی آب و گاز و برق و یا تعمیرات خودرو و لوازم خانگی که در این قبیل موارد استهلاک و ابزار مصرفی توسط واحد صنفی در محاسبات قیمت منظور و جایگزین هزینه مواد می‌شود.

ب- حقوق و دستمزد

1- مبنای احتساب هزینه‌های حقوق و دستمزد در واحد صنفی میزان دستمزد تعیین شده توسط سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

ج- هزینه‌های سربار یا سایر هزینه‌ها

1- هزینه‌های این بخش با ارایه مدارک و قبوض برای هزینه‌های آب، برق، تلفن و سوخت محاسبه می‌شود.
تبصره 1- با توجه به اینکه قیمت‌گذاری بر اساس مدارک و مستندات موجود و برآورد آن برای آینده صورت می‌گیرد برای برآورد میزان افزایش این قبیل هزینه‌ها به جز مواردی که دارای قیمت مصوب است در سایر موارد حداکثر برابر تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سطح عمده‌فروشی می‌باشد.
تبصره 2- در مواردی که محاسبه استهلاک ضروری تشخیص داده شود در صورت عدم دسترسی به اسناد و مدارک لازم می‌توان با نظر کمیسیون نظارت بین 2 تا 5 درصد قیمت تمام شده به عنوان هزینه استهلاک منظور نمود.

نظارت و ضمانت اجرایی دستورالعمل

1- سازمان بازرگانی استان‌ها در مراکز استان و ادارات بازرگانی در شهرستان‌ها موظفند بر چگونگی اعمال نرخ‌های مصوب در سطح بازار نظارت و کنترل نمایند.
2- نظارت بر نرخ‌های تعیین شده برای سایر کالاها و خدمات صنفی بر عهده اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و سازمان بازرگانی استان‌ها می‌باشد.
3- کمیسیون نظارت شهرستان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشند.

فهرست کالاها و خدمات اولویت‌دار*

- انواع شیرینی پر مصرف، زولبیا و بامیه (با توجه به شرایط زمانی از جمله ایام نوروز، ماه رمضان و ... با تشخیص کمیسیون نظارت)
- خدمات آرایشگران زنانه
- خدمات آرایشگران مردانه
- خدمات پنچرگیری و تعویض روغن خودرو
- خدمات مکانسین‌های اتومبیل**
- خدمات حمل و نقل شهری
- خدمات خشکشویی
- ساخت درب و پنجره آهنی و آلومینیومی
- خدمات عکاسان (عکس های پرسنلی)
- خدمات مشاورین املاک
- خدمات نمایشگاه‌های اتومبیل
- فتوکپی
- خدمات اتومبیل کرایه (آژانس)
- تالار پذیرایی (فقط خدمات است)
- خدمات تعمیرکاران لوازم برقی**
- خدمات تعمیرکاران صوتی و تصویری**
- توقفگاه
- خدمات شیشه ساختمان
- خدمات کامپیوتری
- خدمات تعمیر موتورسیکلت
- خدمات تأسیسات فنی
* فهرست کالاها و خدمات اولویت‌دار هرساله توسط هیأت عالی نظارت اعلام می‌شود.
** باتوجه به تنوع خدمات چگونگی و انتخاب نوع خدمت با کمیسیون نظارت شهرستان است.

دستورالعمل اجرائی برگزاری مراسم قرعه کشی اهداء جوایز
پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 ساعت 7:48 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

تشکیل کمیته ویژه نظارت برمراسم قرعه کشی  :

به منظور ساماندهی و کنترل و نظارت بر مراسم قرعه کشی واحد های صنفی و کارخانجات و شرکتها و........ وجلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و فرصت طلب مقررگردید کمیته ای تحت عنوان کمیته ویژه نظارت برمراسم قرعه کشی مرکب از نمایندگان سازمانهای مختلف تشکیل و بر این امر نظارت فرمایند.
درهمین ارتباط آئین نامه ای تدوین و مقررگردید متقاضیان برگزاری مراسم قرعه کشی با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل و با نظارت اعضاء کمیته مذکور مبادرت به این امر نمایند
.

قابل ذکر است دبیرخانه کمیته ویژه نظارت برمراسم قرعه کشی درساختمان اتاق اصناف واقع در بلوار امام رضا ع مستقر و در ساعات اداری پاسخگوی متقاضیان خواهد بود. بدیهی است شهروندان محترم  و متقاضیان اخذ مجوز قرعه کشی میتوانند از طریق تلفن مستقیم 6226133 ویا 6228008نیز سؤالات خود را مطرح تا راهنمائی لازم صورت پذیرد.

قرعه کشی :
الف )- قرعه كشي مستمر :
عبارت است از مراسمي كه به صورت مستمر و درمقاطع مختلف زماني ( روزانه ؛ هفتگي ؛ ماهيانه و ... ) برگزار ميشود و تعداد مشخص از هداياي نقدي و غيرنقدي به منتخبين اهدا ميگردد؛ مراسم مذكور در محل واحد صنفي و بدون برگزاري جشن خواهد بود.
ب) - قرعه كشي موردي :
به مراسم قرعه كشي گفته ميشود كه درپايان مدت فروش ويژه و بصورت دوره هاي طولاني مدت برگزار ميگردد ؛ مراسم مذكور درمحل مشخصي مانند سالنهاي نمايش و يا سالنهاي ورزشي به صورت عادي و يا ضمن برگزاري جشن صورت ميپذيرد.

 
كميته ويژه نظارت برمراسم قرعه كشي :
عبارت است از نمايندگان مراجع ذيربط ناظر برامر صدور مجوز برگزاري مراسم قرعه كشي اهداء جوايز كه عبارتند از دادگستري ؛ فرمانداري ؛ سازمان صنايع و معادن ؛ سازمان بازرگاني ؛ مديريت نظارت براماكن عمومي و اتاق اصناف و نمايندگان ساير مراجع ذيربط
تبصره :
دبيرخانه كميته مذكوردر محل ساختمان اتاق اصناف مستقر و دبيري آن به عهده اتاق اصناف خواهد بود.

زمان برگزاري مراسم قرعه كشي حداكثر يكماه پس از خاتمه فروش ويژه ميباشد.

1- زمان شروع و خاتمه فروش ويژه قرعه كشي
2– نشاني و زمان برگزاري مراسم قرعه كشي مستمر
3– نوع و تعداد جوائز تعيين شده و ارزش ريالي آن
4- نشاني و زمان و چگونگي اجرا مراسم نحوه قرعه كشي موردي و برنامه هاي جانبي و مشخصات فرد يا گروهاي اجراء كننده داراي مجوز از مراجع ذيربط مانند اداره ارشاد ؛ اماكن و ...

متقاضي ميبايست حداقل دو ماه قبل از برگزاري مراسم قرعه كشي بمنظور استعلام و اخذ تأييديه از مراجع مشخصات و نمونه برگه هاي مخصوص شركت در قرعه كشي
شرایط برگه های قرعه کشی:
برگه هاي قرعه كشي ميبايست داراي شماره سريال و محلي جهت درج نام و نام خانوادگي ؛ نشاني و شماره تماس مشتريان باشد.

اين برگه ها جهت يك مراسم قرعه كشي در دوقسمت ( اصلي و ته فيش ) ميباشد و جهت دو مراسم قرعه كشي ( روزانه و دوره اي ) داراي سه قسمت ( دوقسمت اصلي و يك ته فيش ) ميباشد.
6- تعداد برگه هاي تهيه شده جهت ارائه به مشتريان درمدت زمان فروش ويژه
7-تعداد برگه هاي ارائه شده به مشتريان در مدت زمان فروش ويژه
8- شرايط اخذ برگه شركت در قرعه كشي توسط مشتريان
9- تعداد و مشخصات واحدهاي صنفي شركت كننده درفروش ويژه جهت مجتمعهاي تجاري شركتهاي تبليغاتي و كارخانجات - متقاضي پس از ارائه درخواست و تكميل مدارك ميبايست نسبت به ارائه اسناد و جوائز نفیس و اصلی و یا تضمین ریالی معادل دو برابر ارزش جوائز مانند اتومبیل ؛ امتیاز خط تلفن همراه ؛ منزل مسکونی و غیره به دبیرخانه کمیته ویژه اقدام نماید.
در مدت زمان فروش ویژه و برگزاری مراسم قرعه کشی اهداء جوائز ؛ نمایندگان تعیین شده از سوی کمیته ویژه میبایست نظارت لازم را برفعالیت واحدهای صنفی و متقاضیان بعمل آورند.
متقاضیان و یا واحد صنفی ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل و برگزاری مراسم قرعه کشی در زمان وعود خواهد بود و عدم اجراء آن بدون هماهنگی با کمیته ویژه تخلف محسوب شده و پیگیری آن از طریق مراجع ذیصلاح صورت خواهد پذیرفت.

درصورت عدم برگزاری مراسم ؛ اسناد جوائز نفیس و تضمیمن ریالی ارائه شده موضوع بند11 حسب نظر مقام قضائی ضبط خواهد گردید.
حضور اعضاء یا نمایندگان کمیته ویژه درمراسم قرعه کشی های موردی الزامی خواهد بود.
هماهنگی درخصوص ساعت برگزاری مراسم قرعه کشی و مسائل امنیتی و ترافیکی با مراجع ذیربط از طریق دبیرخانه کمیته ویژه به عهده متقاضی خواهد بود.
درپایان مراسم قرعه کشی صورتجلسه مربوط توسط متقاضی و نمایندگان ذیربط تنظیم و به دبیرخانه کمیته ویژه ارائه خواهد شد.
تبصره :
متقاضی میبایست نسبت به اعلام اسامی برندگان از طریق مقتضی حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان قرعه کشی و ارائه صورتجلسه تحویل جوائز به دبیرخانه کمیته اقدام نماید.
پذیرش هرگونه تبلیغ توسط رسانه های گروهی درخصوص مراسم قرعه کشی منوط به ارائه معرفی نامه دبیرخانه کمیته ویژه خواهد بود.

مدارک لازم جهت مجوز قرعه کشی:

اولین جرقه های یک استاد بین المللی (IM)
یکشنبه نهم شهریور 1393 ساعت 10:57 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

مازیار باقری را میشناسید؟ همان کسی که در سال قبل با نتایج درخشان در مسابقات مختلف نشان داد که داشتن اولین استاد فیده در خراسان شمالی ، آرزویی دست نیافتنی نیست.روند پیشرفت مازیار در امسال با جهشی خیره کننده ادامه داشت. جائی که در مسابقات جشنواره کشوری دهم شد و اولین بازیکن خراسان شمالی بود که توانست مجوز ورود به مسابقه نهائی قهرمانی کشور را کسب نماید. و چند روز قبلا نیز توانست در مسابقه شطرنج جام ابن سینا در همدان با کسب مقام سوم!!! و افزایش 77 واحدی درجه بین المللی !!!  جلوتر از بازیکنان سرشناسی چون دربان ، درینی ،خلیل موسوی ، روغنی و اردشی و بسیاری بازیکنان دیگر بایستد و نام خراسان شمالی در بین استانهای بزرگ شطرنج ایران وارد شود. مازیار با این نتیجه توانست نام خود را در بین بازیکنان مطرح ایران جای دهد. حالا من علاوه بر اطمینان از کسب عنوان FM توسط مازیار در آینده ای بسیار نزدیک ، در ذهنم به دنبال عنوان بعدی استادی شطرنج ،یعنی IM میگردم تا هر چه سریعتر از این واژه بتوانم برای مازیار استفاده کنم. 

کارت بازیکنی مازیار را در مسابقه شطرنج جام ابن سینا در سال 1393 در زیر مشاهده کنید:

من به نمایندگی از رئیس محترم هیئت شطرنج استان ، جناب آقای هجرتی ، این موفقیت ارزشمند را با مازیار ، خانواده اش، هیئت شطرنج شیروان بالاخص سرکار خانم مهرپرور رئیس محترم و پرتلاش شطرنج شیروان و هیئت شطرنج استان خراسان شمالی تبریک میگویم و از خداوند متعال برای این جوان با اخلاق و سایر شطرنجبازان عزیز استانم ،آرزوی موفقیت دارم.

                                                                          با تشکر فراوان

                                                                               یوسفی

باز مازیار باز افتخار
شنبه هشتم شهریور 1393 ساعت 2:40 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

مازیار باقری در مسابقات همدان جام ابن سینا توانست در جدولی که همه بزرگان ایران در آن حضور داشتند درجایگاه سوم قرار بگیرد بالاتر از نام آورانی چون:مرتضی دربان-پوریادرینی-آرش روغنی وبسیاری دیگر

مازیار از ۱۱بازی فقط  بایک باخت در مقابل استاد قائم مقامی توانست با افزایش ۷۶/۸ریتینگ خودرا به مرز ۲۲۰۰برساند این افتخار بزرگ را به همه شطرنجبازان استان خراسان شمالی تبریک عرض مینماییم وامیدوارم حضور ایشان بتواند کمک بزرگی به رشد شطرنج این استان بنماید

بازهم افتخار ی دیگربرای قهرمان بااخلاق شهرمان مازیار باقری
جمعه هفتم شهریور 1393 ساعت 6:43 بعد از ظهر | نوشته ‌شده به دست مهدی باقری شیروان | ( )

دردورپایانی مسابقات جام ابن سینا همدان این جوان با اخلاق شهرمان با کسب مقام سوم این مسابقات درکنار استاد بزرگانی همچون  احسان قائم مقامی وهمایون توفیقی قرار گرفت این موفقیت را به ایشان وجامعه ورزشی شهرمان واستانمان تبریک عرض میکنیم.

 
لینک دوستان
دیگر موارد

نظام صنفی کارهای کشاورزی خراسان شمالی

Powered by WebGozar